Ústavodárné Národní shromáždění
Členové

Nalezeno 322 členů.
Jméno
Jan Abrahám
Peter Babej
Karol Bacílek
Jozef Baláž
Antonín Bartoš
JUDr. prof Jan Bartuška
Štefan Bašťovanský
JUDr. Václav Bátěk
MUDr. Jan Bělehrádek
JUDr. Samuel Belluš
Dr. Ing. Štěpán Benda
Vojta Beneš
JUDr. Jaromír Berák
JUDr. Vilém Bernard
Zdeněk Bezděk
Ladislav Blaha
MUDr. prof František Bláha
Štefan Blaško
PhDr. Emanuel Böhm
Václav Bolen
Josef Borůvka
Ing. Adolf Bouchal
Jozef Brieška
Stanislav Broj
JUDr. Jozef Brúha
Jan Brukner
František Bubník
Stanislav Bubník
JUDr. Miloš Bugár
Jan Buchvaldek
JUDr. Bohumír Bunža
MUDr. Rudolf Bureš
JUDr. Gustav Burian
Josef Caňkář
Ladislav Cígler
JUDr. Vladimír Clementis
František Cvinček
JUDr. Alexej Čepička
Josef Čihák
Alois Čížek
Marek Čulen
Josef David
Václav David
Ján Daxner
Bohuslav Deči
Jan Děd
František Desenský
JUDr. Jaromír Dolanský
Jan Doležel
JUDr. Prokop Drtina
JUDr. Ivo Ducháček
Július Ďuriš
Evžen Erban
JUDr. Vojtěch Erban
JUDr. Michal Falťan
Ján Ferjak
Zdeněk Fierlinger
Ing. Kornel Filo
Julius Firt
JUDr. Mikuláš Franek
Antonín Fránek
Rudolf Fraštacký
Ivan Frlička
Eduard Fusek
Vladimír Görner
Robert Gottier
Antonín Gottwald
Klement Gottwald
Antonín Gregor
JUDr. Kornel Haim
František Hála
Jozef Hanzel
Jan Harus
Ján Haško
František Hatina
Ing. Josef Herl
Jaroslav Hladký
Alois Hložek
JUDr. Ladislav Hobza
Anežka Hodinová-Spurná
JUDr. Fedor Hodža
Ladislav Holdoš
Václav Holub
JUDr. Ivan Holý
Oleg Homola
Ota Hora
Jan Horák
JUDr. Milada Horáková
Josef Horn
Jozef Horváth
Alois Hořínek
Růžena Hrbková
JUDr. Antonín Hřebík
JUDr. Gustav Husák, CSc.
Karol Hušek
Alfons Hykl
František Hynek
Cyril Charvát
Václav Chleborád
František Chovanec
PhDr. Bohdan Chudoba
JUDr.prof. Václav Chytil
Josef Jägermann
Ing. Alois Janáček
Ing. Ludmila Jankovcová
Josef Janouš
Alois Jaroš
František Jaroš
Oskár Jeleň
JUDr. Miroslav Jelínek
Ing. doc. Štěpán Ješ
Václav Jirásek
JUDr. Oldřich John
JUDr. Matej Josko
Václav Juha
Anna Jungwirthová
Josef Jura
MUDr.Ing. Karel Kácl, DrSc.prof.
František Kaďůrek
Alfred Kaleta
Ing. doc. Ladislav Kameníček
František Kaplan
Josef Kapoun
JUDr. Ján Kempný
František Klátil
Antonie Kleinerová
Bohumil Klícha
JUDr. Adolf Klimek
Julius Klimek
Augustin Kliment
Karel Kliment
Štěpán Kobylka
JUDr. Štefan Kočvara
JUDr. Jaroslav Kokeš
Jaroslav Kolář
Václav Kolařík
František Komzala
Josef Konvalina
Ing. Jan Kopecký
Václav Kopecký
Rudolf Koštejn
Ladislav Koubek
Antonín Kovář
JUDr. Helena Koželuhová-Procházková
František Krajčír
RNDr. Vladimír Krajina
Jaroslav Kratochvíl
Josef Krosnář
František Křepela
Jaromír Kubánek
Josef Kubát
Matilda Kulichová-Sutórisová
MVDr. Martin Kvetko
JUDr. Gerard Langer
František Langr
Bohumil Laušman
Václav Lavička
Jaroslav Ledl
Josef Lesák
JUDr. Jozef Letrich
JUDr. Igor Levkanič
Ján Lichner
PhDr. Ąudovít Linczényi
Jaroslav Lindauer
Gustav Loubal
Božena Machačová-Dostálová
Václav Majer
Olga Maršálová
Valentin Matrka
Vladimír Matula
František Matýsek
Karel Mestek
Václav Mikuláš
Jozef Mjartan
Rudolf Morávek
František Mráz
František Musil
Michal Navračič
Josef Nedoma
PhDr. Zdeněk Nejedlý, akad.
JUDr. Jan Němec
Josef Nepomucký
Jindřich Nermuť
Alois Neuman
Václav Nosek
PhDr. Josef Novák
Stanislav Novák
Ladislav Novomeský
Jan Novotný
JUDr.PhDr. Ludvík Novotný
Vilém Nový
Ivan Olbracht
Josef Papáček
František Parez
Václav Pašek
Jaroslav Pavlán
Běla Pažoutová
Jindřich Pešák
Alois Petr
Norbert Pexa
JUDr. Ivan Pietor
Jan Plesl
Dr., h. c. Josef Plojhar
Antonín Podzimek
Milan Polák
Josef Polomský
JUDr. Adolf Procházka
JUDr.prof. Vladimír Procházka
František Přeučil
Zdeněk Půček
JUDr. Ján Púll
Ing. Milan Reiman
PhDr. Hubert Ripka
JUDr. Alois Rozehnal
Titus Rožnay
Jan Rych
Ludvík Rychtera
JUDr. Jaroslav Řehulka
Pavel Sajal
Robert Samek
Miroslav Sedlák
Ladislav Skaunic
Čeněk Skokánek
Růžena Skřivanová
Václav Sládek
Rudolf Slánský
Leopold Slíva
Jan Sluka
Oldřich Smejkal
Josef Smrkovský
Ing. Dr. Rostislav Sochorec
Jaroslav Sosnar
Gustav Souček
Alois Soukup
Jan Sova
Ing.,RCDr. Bedřich Spáčil
JUDr. Jozef Staško
JUDr. Bedřich Steiner
Ferdinand Stopka
JUDr. Jan Stránský
JUDr. Jaroslav Stránský
Ing. Jozef Styk
Jaroslav Süsmilich
Jan Sutr
František Svoboda
Rudolf Svoboda
Ing. Jindřich Synek
Matylda Synková
Marie Syrovátková-Palečková
JUDr. Tibor Šabo
Jozef Šabršula
JUDr. Ján Ševčík
Josef Ševčík
Pavla Šimonková
JUDr. Augustin Šíp
Viliam Široký
Barbora Škrlantová
Otto Šling
Milena Šmejcová
Karol Šmidke
Jindřich Šnobl
JUDr. Jozef Šoltész
PhDr. Július Špánik
ThDr.h.c. Jan Šrámek, Msgre.
František Štambachr
JUDr. Ivan Štefánik
Karel Štekl
Bohumil Štěpán
Josef Štětka
Andělín Šulík
Marie Švermová
Vladimír Tichota
Václav Tichý
Josef Tomášek
Čeněk Torn
Marie Trojanová
Marie Trojanová
Karel Tula
Mária Turková
Msgre. Alois Tylínek
Alois Tyll
František Tymeš
Jindřich Uher
PhDr. František Uhlíř
Jarmila Uhlířová
Eliška Ullrichová
Josef Ulrich
Bohumil Urbánek
Ján Ursíny
Karel Václavů
JUDr. Vojtech Vagašský
Václav Vach
Jozef Valo
Antonín Vandrovec
PhDr. Otakar Vašek
František Verosta
RNDr. Josef Veverka
Pavel Viboch
Josef Vičánek
Alexander Vido
Blažej Vilím
Josef Vítek
Josef Vítovec
Antonín Vlach
Jan Vodička
Emil Vojanec
RNDr. Alois Vošahlík
Jaroslav Vyškovský
Ludmila Weberová
Emil Weiland
Antonín Zápotocký
Viktor Zavacký
Františka Zeminová
PhDr. Petr Zenkl
JUDr. Michal Zibrín
Helena Zimáková
Antonín Zmrhal
František Zupka
Josef Zuzaňák
František Zvěřina
Jaromíra Žáčková-Batková
Andrej ŽiakISP (příhlásit)