Rudolf Fraštacký

Narozen: v roce 1912

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FRAŠTACKÝ Rudolf

(SSO)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 4.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byl členem výb. kontr. dvoulet., prům., stál., úst., zeměd. a živn.-obch.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o dvouletém hospodářském plánu (t. 185).

18, 25. X. 1946; 18.

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 22. XI. 1946.

29, 14. XII. 1946; 9.

o zákonu o úpravě některých poměrů v průmyslu cukrovarském (t. 749).

67, 11. VII. 1947; 89.

o prohlášení min. průmyslu B. Laušmana z 23. X. 1947 o všech oborech průmyslu a jeho výsledcích v dvouletém hospodářském plánu.

80, 29. X. 1947; 40.ISP (příhlásit)