František Tymeš

Narozen: v roce 1895
Zemřel: v roce 1968

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TYMEŠ František

SD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 11.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inic., stál., úst. a zahr.

Zvolen provisorně místopředsedou ústavodárného Národního shromáždění a vykonal slib místopředsednický.

1, 18. VI. 1946; 18.

Zvolen definitivně místopředsedou ústavodárného Národního shromáždění

8, 18. VII. 1946: 8.

Jmenován náměstkem předsedy vlády 25. XI. 1947.

84, 10. XII. 1947; 3.

Vzdal se funkce místopředsedy ÚNS. 4.

Zproštěn úřadu náměstka předsedy vlády 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o udělování státní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského,

t. 20. 7, 17. VII. 1946: 18.

Zpravodajem:

úst. výb. návrh t. 1163

(úst. zákon, jímž se na přechodnou dobu do účinnosti nové ústavy upravuje volba a pravomoc Národního shromáždění a činnost ústavodárného Národního shromáždění).

105, 16. IV. 1948; 4.

zahr. výb. zpr. t. 1203

(Dodatkový protokol k pařížské reparační dohodě ze dne 21. XII. 1945, podepsaný dne 14. IV. 1948).

110, 5. V. 1948; 21.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o dvouletém hospodářském plánu (t. 185).

18, 25. X. 1946; 6.

o zákonu o národním pojištění (t. 1144).

103, 14. IV. 1948; 58.ISP (příhlásit)