MUDr.Ing. Karel Kácl, DrSc.prof.

Narozen: v roce 1900
Zemřel: v roce 1986

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KÁCL Karel, MUDr. a Ing. Dr.

ČS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 12.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), soc.-pol., soc.-zdrav. a zdrav.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zkrácení vojenské služby osobám zaměstnaným v zemědělství, v zahradnictví a v dolech, t. 43.

9, 12. IX. 1946; 8.

na poskytnutí okamžité a vydatné pomoci povodní postižené obci Kralupy n. Vlt. a poskytnutí podpory zatopeným obcím v Poohří a Povltaví okresu lounského a roudnického, t. 471.

44, 28. III. 1947; 19.

na vydání zákona o mimořádném přídavku a jednorázové výpomoci státním a někt. jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů, t. 797.

70, 16. IX. 1947; 46.

na vydání zákona, kterým se mění zákon o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné, t. 885.

84, 10. XII. 1947; 19.

na vydání zákona, kterým se mění zákon o zabírání budov neb jejich častí pro účely veřejné, t. 1175.

106, 21. IV. 1948; 31.

Zpravodajem:

zdrav. výb. zpr. t. 99

(zákon o povinném očkování proti záškrtu).

13, 2. X. 1946; 15.

oprava tiskové chyby v resoluci. 22.

soc. zdrav. výb. zpr. t. 1071

(zákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 16. V. 1946, č. 132 Sb., o výměře výslužného někt. stát. a jiných veřejných zaměstnanců, na poživatele odpočivných [zaopatřovacích] platů).

98, 18. III. 1948; 10.

soc.-zdrav. výb. zpr. t. 1086

(zákon o potírání přenosných nemocí).

99, 20. III. 1948; 31.

soc.-zdrav. výb. zpr. t. 1127

(zákon o potírání alkoholismu).

104, 15. IV. 1948; 18.

oprava tisk. chyb. 29.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 29).

8, 18. VII. 1946; 17.

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

27, 12. XII. 1946; 97.

o zákonu o poradenské zdravotní péči (t. 454); žádá též pomoc pro Kralupy, postižené povodní.

41, 19. III. 1947; 37.

o návrhu Zápotockého, E. Erbana, Vandrovce, Vojance, Zupky, Jury, A. Klimenta, Kubáta, Sovy a druhů na změnu a doplnění zákona z 13. XII. 1945, č. 154 Sb., o rodinných přídavcích někt. osob pojištěných pro případ nemoci (t. 490) a o návrhu týchž poslanců na vydání zákona o změně a doplnění zákona z 13. XII. 1945, č. 159 Sb., o zvlášt. přídavku stát. a někt. jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům stát. odpočivných (zaopatřovacích) platů (t. 495).

46, 2. IV. 1947; 13.

o ústavě Světové zdravotnické organisace a protokolu o Mezinárodním úřadu veřejného zdravotnictví usnesené mezinárodní zdravotnickou konferencí dne 22. VII. 1946 (t. 828).

77, 16. X. 1947; 4.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

87, 16. XII. 1947; 40.

o zákonu o národním pojištění (t. 1144).

103, 14. IV. 1948; 68.

o zákonu o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku (t. 1222).

111, 6. V. 1948; 9.

Interpelace:

o postupu trestně nalézacích komisí,

t. 138. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 339. 33, 29. I. 1947; 19.

v záležitosti nutného soustavného potírání alkoholismu v celém státě,

t. 384. 35, 12. II. 1947; 14.

odpov. t. 617. 55, 29. V. 1947; 30.

ve věci opatření při propouštění ročníku 1923 z činné vojenské služby,

t. 499. 48, 6. V. 1947; 10.

odpov. t. 683. 60, 25. VI. 1947; 45.

Dotazy:

ve věci státní podpory na bytné stavby (D 164).

83, 25. XI. 1947; 34.

odpov. 85, 11. XII. 1947; 88.ISP (příhlásit)