Vladimír Görner

Narozen: v roce 1904
Zemřel: v roce 1972

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

GÖRNER Vladimír

(SD)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 10.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. im. a práv.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o Národním pozemkovém úřadě, t. 673.

60, 25. VI. 1947; 45.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 71

(zákon, kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic).

10, 13. IX. 1946; 4

práv. výb. zpr. t. 444

(návrh Pavlána, Kaplana, Cíglera, inž. Jankovcové a druhů na vydání zákona, kterým se upravuje pracovní doba v báňském průmyslu).

40, 7. III. 1947; 26.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 22. XI. 1946.

28, 13. XII. 1946; 79.

Interpelace:

ve věci nároku postižených českých a slovenských zaměstnanců na konfiskovaném a rozděleném zemědělském majetku podle dekretu presidenta republiky č. 12 Sb. z. a n.,

t. 35. 9, 12. IX. 1946; 8.

odpov. t. 148. 15, 16. X 1946; 13.

ve věci vybudování porodnicko-gynaekologické a kojenecké kliniky v dosavadním Podolském sanatoriu,

t. 175. 17, 24. X. 1946; 33.

odpov. t. 335. 33, 29. I. 1947; 19.ISP (příhlásit)