Ing. Jindřich Synek

Narozen: v roce 1908

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SYNEK Jindřich, Ing.

(L)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 14.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bezp., dopr.-techn., prům. a techn.

Zpravodajem:

prům. výb. zpr. t. 288.

(zákon o povinných výtiscích).

33, 29. I. 1947; 11.

techn. výb. zpr. t. 1045.

(zákon o mimořádných opatřeních v oboru ochrany vynálezů). 96, 11. III. 1948; 8.

dopr.-techn. výb. zpr. t. 1148

(zákon o závaznosti hospodářských a technických norem). 104, 15. IV. 1948; 15.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

88, 17. XII. 1947; 63.

Naléhavá interpelace:

ve věci nepřístojností v otázce přidělování národních správ v okresu Bílina,

t. 826. 75, 14. X. 1947; 8.

odpov. t. 864. 83, 25. XI. 1947; 30.

Interpelace:

ve věci kumulativních národních správ,

t. 261. 28, 13. XII. 1946; 102.

odpov. t. 450. 41, 19. III. 1947; 52.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci přehmatů ve schvalovacím přídělovém plánu v obci Chudoslavice.

91, 22. I. 1948; 6.

odpov. 6.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud v Litoměřicích

(přečin podle § 18, č. 2, 3 zák. č. 50/1923 Sb. a přestupek podle §§ 2, 3 zák. č. 108/1933 Sb.).

104, 15. IV. 1948; 30.

Souhlas sněmovny s další vazbou.

108, 28. IV. 1948; 41.

zpr. t. 1207; zprav. V. David; vydán.

110, 5. V. 1948; 23.

kraj. soud v Písku

(zločin podle § 2 zák. č. 50/1923 Sb. a přestupek podle § 36 býv. čís. patentu č. 223/52 ř. z.).

109, 29. IV. 1948; 16.

zpr. t. 1228; zprav. V. David; vydán.

111, 6. V. 1948; 20.ISP (příhlásit)