Josef Zuzaňák

Narozen: v roce 1905

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZUZAŇÁK Josef

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 8.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. techn. a dopr.-techn.

Zpravodajem:

dopr.-techn. výb. zpr. t. 1193

(zákon o znárodnění ve stavebnictví).

107, 27. IV. 1948; 13.

Dotazy:

ve věci zásahu úředníků ministerstva výživy při povolování domácích porážek (D 40).

41, 19. III. 1947; 53.

odpov. 49, 7. V. 1947; 11.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci události, která se stala v Krčmani (přečetl A. Hložek).

90, 21. I. 1948; 9.

odpov. 9.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud v Olomouci.

(přečin urážky příp. pomluvy podle §§ 1 a 2 zák. č. 108/1933 Sb.).

50, 8. V. 1947; 34.

zpr. t. 822; zprav. V Tichý; nevydán.

79, 24. X. 1947; 7.ISP (příhlásit)