Karel Mestek

Narozen: v roce 1907

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MESTEK Karel

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 8.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. im., inic., techn. a živn.-obch.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 1155

(im. F. Hynka). 105, 16. IV. 1948; 11.

im. výb. zpr. t. 1183

(im. B. Dečiho). 108, 28. IV. 1948; 41.

im. výb. zpr. t. 1184.

(im. F. Desenského). 108, 28. IV. 1948; 41.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 12. IV. 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově (t. 656).

58, 12. VI. 1947; 8.

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

71, 17. IX. 1947; 69.ISP (příhlásit)