Ota Hora

Narozen: v roce 1909

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HORA Ota

(ČS)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 11.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bezp., soc.-pol. a stál. (náhr.).

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o udělování státní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského, t. 20.

7, 17. VII. 1946; 18.

na vydání zákona o zkrácení vojenské služby osobám zaměstnaným v zemědělství, v zahradnictví a v dolech, t. 43.

9, 12. IX. 1946; 8.

na. vydání zákona o zkrácení vojenské presenční služby na dobu šestinedělního vojenského výcviku u osob, které pečují o dvě nebo více dětí, t. 94.

13, 2. X. 1946; 26.

na vydání zákona o některých opatřeních ve prospěch dětí pojištěnců veřejnoprávního důchodového pojištění, t. 232.

1, 20. XI. 1946; 10.

na vydání zákona o zaměstnání důchodců veřejnoprávního důchodového pojištění bez ztráty důchodu, t. 233.

21, 20. XI. 1946; 10.

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům postiženým živelní pohromou (krupobitím) obcí okresu ledečského a kutnohorského, t. 754.

68, 11. IX. 1947; 19.

Návrhy doplňovací:

k t. 745. 67, 11. VII. 1947; 72.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 24

(zákon o zálohách na náhradu za některé škody válečné a škody způsobené mimořádnými poměry).

8, 18. VII. 1946; 43.

doslov 50.

soc.-pol. výb. zpr. t. 638

(zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1946).

57, 11. VI. 1947; 53.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o udělování státní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského (t. 186).

19, 6. XI. 1946; 18.

o zákonu o hornickém pensijním pojištění (t. 441).

39, 6. III. 1947; 23.

o zákonu o opatřeních proti neoprávněnému přechodu státních hranic (t. 613).

55, 29. V. 1947; 11.

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. P. Drtiny z 29. V. 1947 o činnosti a výsledcích retribučního zákon.

57, 11. VI. 1947; 4.

o zákonu o národní bezpečnosti (t. 745).

67, 11. VII. 1947; 39.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. polit. a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

86, 12. XII. 1947; 20.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o opatřeních proti neoprávněnému přechodu státních hranic (t. 613), v níž odpovídá posl. dr Kokešovi na jeho věcnou poznámku o SNB a o poměrech v pohraničí.

55, 29. V. 1947; 15.

za rozpravy o zákonu o národní bezpečnosti (t. 745), odpovídá na řeč posl. dr Kokeše.

67, 11. VII. 1947; 68.

Naléhavá interpelace:

ve věci mimořádného ozbrojování závodních stráží a jiných osob v závodě,

t. 674. 59, 24. VI. 1947; 25.

odpov. t. 816. 73, 30. IX. 1947; 28.

ve věci nastoupení okresního inspektora Břetislava Hampla do služeb státní bezpečnosti, ačkoliv se proti němu vede řízení u vojenského trestního soudu,

t. 916. 87, 16. XII. 1947; 87.

odpov. t. 968. 90, 21. I. 1948; 29.

ve věci obvinění krajského soudce JUDr V. Svobody ze Znojma a neobvyklého postupu SB proti němu.

t. 1007. 94, 10. III. 1948; 0.

odpov. t. 1165. 106, 21. IV. 1948; 31.

ve věci politického útisku vrchních strážmistrů Stb Ant. Culka a Ant. Suchého z Tábora,

t. 1029. 94, 10. III. 1948; 10.

ve věci zjišťování politické příslušnosti příslušníků SNB komunistickou stranou Československa,

t. 1030. 94, 10. III. 1948; 10.

Interpelace:

ve věci provádění dekretu presidenta republiky č. 53/1945 Sb. o odčinění křivd čs. veřejným zaměstnancům,

t. 405. 38, 5. III. 1947; 22.

odpov. t. 587. 54, 28. V. 1947; 12.

ve věci povolávání příslušníků ročníku 1922 k nastoupení presenční vojenské služby a její zkrácení na dobu jen nezbytně nutnou,

t. 421. 38, 5. III. 1947; 22.

odpov. t. 533. 49, 7. V. 1947; 12.

ve věci zařazení soudního okresu Habry (správní okres Čáslav) mezi okresy hospodářsky slabých krajů v českých zemích,

t. 435. 38, 5. III. 1947; 23.

odpov. t. 641. 59, 24. VI. 1947; 24.

ve věci trýznivého vyšetřování Josefa Čermáka kriminální úřadovnou v Mostě,

t. 555. 51, 9. V. 1947; 38.

odpov. t. 765. 68, 11. IX. 1947; 19.

ve věci zařazení soudního okresu Uhlířské Janovice (správní okres Kutná Hora) mezi okresy hospodářsky slabých krajů v českých zemích,

t. 598. 54, 28. V. 1947; 12.

odpov. (netištěna). 73, 30. IX. 1947; 28.

o poměrech v bývalém internačním táboru v Kolíně,

t. 629. 56, 10. VI. 1947; 81.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

ve věci stranického překládání příslušníků Sboru národní bezpečnosti, přidělených dosud složce státní bezpečnosti a to ke správním úřadům národní bezpečnosti a o neodůvodněném překládání příslušníků uniformovaného SNB z důvodů stranických,

t. 751. 68, 11. IX. 1947; 19.

odpov. (netištěna). 75, 14. X. 1947; 9.

Dotazy:

ve věci převádění vysoce kvalifikovaných příslušníků SNB, důstojníků, do služeb úřadů ochrany práce (D 53).

56, 10. VI. 1947; 81.

odpov. 68, 11. IX. 1947; 22.

ve věci pensionování příslušníků SNB, zejména legionářů (D 54).

56, 10. VI. 1947; 82.

odpov. 68, 11. IX. 1947; 22.

ve věci rozčlenění a personálního obsazení státně bezpečnostní a zpravodajské služby (D 55).

56, 10. VI. 1947; 82.

ve věci přemístění kpt. Karla Hořánka, okresního velitele SNB z Tábora do Chebu (D 59).

57, 11. VI. 1947; 55.

odpov. 68, 11. IX. 1947; 22.

ve věci nepřípustného výslechu Jana Kuči z Ústí č. 16 u Hranic (D 60).

57, 11. VI. 1947; 55.

odpov. 78, 23. X. 1947; 31.

ve věci stavby poštovní budovy v Havlíčkově Brodě (D 64).

59, 24. VI. 1947; 25.

odpov. 65, 10. VII. 1947; 20.

ve věci odstranění praporčíků-maturantů ze Sboru národní bezpečnosti (D 78).

68, 11. IX. 1947; 21.

odpov. 22.

ve věci předčasného pensionování Jana Nováka, prap. SNB, it. legionáře, Mladá Boleslav, (D 79).

68, 11. IX. 1947; 21.

odpov. 73, 30. IX. 1947; 29.

ve věci zřízení autobusové linky Pacov-Mladá Vožice (D 87).

72, 18. IX. 1947; (viz 78, 23. X. 1947; 31).

odpov. 83, 25. XI. 1947; 34.

ve věci úpravy silnice Čechtice-Práchňany-Čáslavsko-Lukavec-Pacov a silnice Čechtice-Dolní Kralovice (D 92).

73, 30. IX. 7947; 29.

odpov. 83, 25. XI. 1947; 34.

ve věci zřízení autobusové linky Slavíkov-Sloupno-Bezděkov-Chotěboř (D 109).

78, 23. X. 1947; 30.

odpov. 84, 10. XII. 1947; 22.

ve věci zrušení důchodkového kontrolního úřadu a o chystaném přemístění berního úřadu z Dol. Kralovic (D 111).

79, 24. X. 1947; 8.

ve věci politické persekuce legionářů: vrch. strážmistra Antonína Zadražila a vrch. strážmistra Josefa Klusáčka (D 166).

83, 25. XI. 1947; 34.

odpov. 90, 21. I. 1948; 31.

ve věci zřízení jednoduchého přístřešku na zastávce Plačkově u Humpolce (D 181).

84, 10. XII. 1947; 22.

odpov. 94, 10. III. 1948; 15.

ve věci kupních smluv na velkostatku Hodkov (D 187).

85, 11. XII. 1947; 88.

odpov. 90, 21. I. 1948; 31.

ve věci hospodářské pomoci městu Polné, spr. okr. Havlíčkův Brod (D 194).

90, 21. I. 1948; 30.

ve věci stavby trati Plzeň-Votice-Humpolec-Havlíčkův Brod a projektu trati Humpolec-Pacov (D 205).

90, 21. I. 1948; 30.

ve věci politického teroru příslušníků SNB v Olomouci (D 206).

90, 21. I. 1948; 30.

ve věci zamýšleného přeložení oblastního velitelství SNB v Kutné Hoře (D 224).

92, 3. II. 1948; 16.

ve věci neutěšeného stavu autobusové dopravy na lince Chotěboř-Golčův Jeníkov a Golčův Jeníkov-Habry a doplnění automobilového parku (D 228).

92, 3. II. 1948; 16.

odpov. 103, 14. IV. 1948; 82.

ve věci žádosti i stížnosti závodní rady fy Chotěbořské kovodělné závody, národní podnik, na svízelnou dopravní situaci, čímž dochází ke značným výrobním ztrátám (D 237).

94, 10. III. 1948; 11.

ve věci úpravy turnusů trati Havlíčkův Brod-Žďár-Brno a přidělení osobního vlaku (D 238).

94, 10. III. 1948; 11.

ve věci povolání branců ročníku 1922 k výkonu pětiměsíční presenční služby. (D 252).

94, 10. III. 1948; 11.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci neuspokojivého pátrání po pachateli atentátu na členy vlády.

83, 25. XI. 1947; 5.

odpov. 6.

ve věci stavby dálnice Praha-Humpolec a pražského okruhu.

83, 25. XI. 1947; 28.

odpov. 29.

ve věci používání protektorátních předpisů ze dne 23. X. 1941, čís. 393 Sb.

93, 4. II. 1948; 10.

odpov. 10.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud tr. v Praze

(zločiny pode §§ 2, 6, č. 2, 3 a přečin podle § 14. č. 1, 2, 5 zák. č. 50/1923 Sb.).

97, 17. III. 1948; 9.

zpr. t. 1076; zprav. V. David; vydán.

98, 18. III. 1948; 26.

kraj. soud tr. v Praze

(přečin podle § 18/2, 3 zák. č. 50/1923 Sb.).

103, 14. IV. 1948; 83.

zpr. t. 1206; zprav. V. David; vydán.

110, 5. V. 1948; 22.

kraj soud tr. v Praze

(zločin podle § 2 zák. č. 50/1923 Sb. a přečin podle § 18, č. 2, 3 téhož zákona).

110, 5. V. 1948; 26.

zpr. t. 1233; zprav. dr J. Kokeš; vydán.

111, 6. V. 1948; 23.ISP (příhlásit)