Anna Jungwirthová

Narozena: v roce 1900
Zemřela: v roce 1954

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JUNGWIRTHOVÁ Anna

SD

Slib vykonala 1, 18. VI. 1946; 10.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byla členkou výb. soc.-zdrav., zahr., zásob. a zdrav.

Návrhy iniciativní:

na změnu a doplnění zákona ze dne 15. V. 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku, t. 81.

11, 18. IX. 1946; 26.

na vydání osnovy zákona o t. zv. "antidatační doložce", t. 95.

13, 2. X. 1946; 26.

zamítnut. 24, 10. XII. 1946; 11.

na změnu a doplnění zákona č. 320 Sb. z. a n., ze dne 22. V. 1919 o obřadnostech smlouvy manželské, o rozluce a o překážkách manželství, t. 439.

38, 5. III. 1947; 23.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1191. 108, 28. IV. 1948; 28.

Návrhy resoluční:

k t. 454. 41, 19. III. 1947; 49.

Zpravodajem:

soc.-zdrav. výb. zpr. t. 1191.

(zákon o hospodaření s byty).

108, 28. IV. 1948; 25.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zálohách na náhradu za některé škody válečné a škody způsobené mimořádný poměry (t. 24).

8, 18. VII. 1946; 47.

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr. Dolanského z 22. XI. 1946.

27. 12. XII. 1946; 114.

o zákonu o úpravě platových a služebních poměrů učitelek ručních prací (domácích nauk) (t. 297).

32, 20. XII. 1946; 17.

o návrhu Krosnáře, Hodinové-Spurné, dr Bureše, Vítka, Koubka, Synkové a Homoly na zestátnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí (t. 299).

32, 20. XII. 1946; 47.

o zákonu o státní podpoře na bytovou výstavbu (t. 442) a o zákonu o někt. opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem (t. 446).

40, 7. III. 1947; 21.

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

70, 16. IX. 1947; 19.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. hospod., doprav. a fin. a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

88, 17. XII. 1947; 15.

o zákonu o státní podpoře novomanželům (t. 1110).

101, 25. III. 1948; 24.

o zákonu o národním pojištění (t. 1144).

103, 14. IV. 1948; 72.

o úst. zákonu: Ústava Československé republiky (t. 1227).

113, 8. V. 1948; 22.

Věcná poznámka:

za rozpravy o stát. rozpočtu na r. 1948 (t. 908) - reaguje na řeč B. Machačové-Dostálové o ministerstvu výživy; dále reaguje na obvinění V. Paška vůči J. Bruknerovi.

88, 17. XII. 1947; 68.

Interpelace:

ve věci snížení cen potravin dodávaných UNRRA-ou,

t. 15. 7, 17. VII. 1946; 17.

odpov. t. 162. 17, 24. X. 1946; 33.

ve věci vybudování porodnicko-gynaekologické a kojenecké kliniky v dosavadním Podolském sanatoriu,

t. 175. 17, 24. X. 1946; 33

odpov. t. 335. 33, 28. I. 1946; 19.

ve věci úlev na dávkách z majetkového přírůstku pro manželství uzavřená za doby okupace a až do 15. XI. 1945,

t. 361. 33, 19. I. 1947; 19.

odpov. t. 525. 49, 7. V. 1947; 10.ISP (příhlásit)