František Zupka

Narozen: v roce 1901
Zemřel: v roce 1976

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZUPKA František

KSS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 6.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), prům., soc.-pol., soc.-zdrav. a stál.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o změně a doplnění zákona z 13. XII. 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a někt. jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů, t. 423.

38, 5. III. 1947; 23.

na změnu a doplnění zákona z 13. XII. 1945, č. 154 Sb., o rodinných přídavcích pro případ nemoci, t. 424.

38, 5. III. 1947; 23.

na vydání zákona o změně a doplnění zákona z 13. XII. 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů, t. 451.

41, 19 III. 1947; 52.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1138. 102, 7. IV. 1948; 16.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. hospod., doprav. a fin. a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

28, 13. XII. 1946; 35.

o zákonu o hornickém pensijním pojištění (t. 441).

39, 6. III. 1947; 8.

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

72, 18. IX. 1947; 13.

o zákonu o státní podpoř novomanželům (t. 1110).

101, 25. III. 1948; 25.

o zákonu o národním pojištění. (t. 1144).

103, 14. IV. 1948; 21.

o úst. zákonu: Ústava Československé republiky (t. 1227).

113, 8. V. 1948; 7.

Naléhavá interpelace:

vo veci osobnej politiky povereníctva pre informácie v Bratislave,

t. 872. 83, 25. XI. 1947; 30.

odpov. t. 894. 84, 10. XII. 1947; 19.

vo veci hospodárenia povereníctva informácií štátnymi peniazmi,

t. 873. 83, 25. XI. 1947; 30.

odpov. t. 895. 84, 10. XII. 1947; 19.

vo veci činnosti povereníctva informácií,

t. 874. 83, 25. XI. 1947; 30.

odpov. t. 896. 84, 10. XII. 1947; 19.

vo veci zásobovania mäsom na Slovensku,

t. 1004. 94, 10. III. 1948; 9.

Interpelace:

vo veci porušovania listovného tajomstva na Slovensku,

t. 426. 38, 5. III. 1947; 22.

odpov. t. 558. 51, 9. V. 1947; 38.

Dotazy:

vo veci vyhlásenia cukrovarov za znárodnené (D 124).

80, 29. X. 1947; 56.

odpov. 84, 10. XII. 1947; 22.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci zásobování potravinami na Slovensku (přečetl M. Navračič).

83, 25. XI. 1947; 27.

odpov. 27.ISP (příhlásit)