Václav Holub

Narozen: v roce 1909

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HOLUB Václav

(SD)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 10.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bran., inkompat. (náhr.), osidl. a techn.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o úpravě některých majetkových poměrů v pohraničí, t. 7.

5, 10. VII. 1946; 77.

na vydání zákona o studentském majetku, t. 551.

50, 8. V. 1947; 34.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 22. XI. 1946.

28, 13. XII. 1946; 54.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon z 15. V. 1946, č. 136 Sb., o umisťování a jiném zaopatření účastníků národního boje za osvobození (t. 284).

31, 19. XII. 1946; 15.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 30. X. 1947.

86, 12. XII. 1947; 26.

Naléhavá interpelace:

ve věci výplaty náležitostí z titulu služby čs. příslušníků v RAF,

t. 890. 84, 10. XII. 1947; 18.

odpov. t. 938. 90, 21. I. 1948; 27.

Interpelace:

ve věci provádění ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. VIII. 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství,

t. 2. 3, 8. VII. 1946; 25.

odpov. t. 153. 15, 16. X. 1946; 13.

ve věci aktivování záložních důstojníků, příhlásivších se k aktivování na soutěž ministerstva národní obrany v r. 1945,

t. 363. 35, 12. II. 1947; 14.

odpov. t. 589. 54, 28. V. 1947; 12.

o poměrech volyňských Čechů po návratu do vlasti,

t. 494. 48, 6. V. 1947; 10.

odpov. (netištěna). 69, 12. IX. 1947; 11.

ve věci osidlování pohraničí železničáři,

t. 502. 48, 6. V. 1947; 11.

odpov. t. 635. 56, 10. VI. 1947; 81.

o nutnosti novelisace vládního nařízení č. 40 ze dne 25. III. 1947,

t. 538. 49, 7. V. 1947; 12.

odpov. t. 784. 68, 11. IX. 1947; 20.

Dotazy:

ve věci incidentu, který se udál dne 25. I. 1948 na Kladně, při čemž byl hrubě napaden praporčík SNB Špaček (D 262).

94, 10. III. 1948; 13.ISP (příhlásit)