Alois Soukup

Narozen: v roce 1905

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SOUKUP Alois

(L)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 14.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. kult., stál. (náhr.), verifik. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu, zvláště zemědělskému, postiženému živelními pohromami, t. 82.

11, 18. IX. 1946; 26.

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 143.

15, 16. X. 1946; 13.

na vydání zákona o konfiskaci zemědělského a lesního majetku Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu a o jeho přidělení a osídlení, t. 144.

15, 16. X. 1946; 13.

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu, zvláště zemědělskému, postiženému živelními pohromami,

t. 786. 68, 11. IX. 1947; 20.

Návrhy pozměňovací:

k t. 288. 33, 29. I. 1947; 15.

Návrhy doplňovací:

k t. 288. 33, 29. I. 1947; 15.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

28, 13. XII. 1946; 23.

o zákonu o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy (t. 722).

64, 3. VIII. 1947; 31.

o zákonu o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou (t. 723).

65, 10. VII. 1947; 16.

o zákonu o myslivosti (t. 948).

89, 18. XII. 1947; 20.

Prohlášení:

za rozpravy o prohlášení min. výživy Majera a min. zemědělství Ďuriše o zásobovací situaci prohlašuje jménem klubu poslanců čs. strany lidové, že klub bude hlasovati pro obě prohlášení, ale nesouhlasí s politikou ministra zemědělství.

73, 30. IX. 1947; 7.

Naléhavá interpelace:

ve věci poskytnutí pomoci zemědělcům v okresech jižních Čech postižených katastrofálním suchem,

t. 937. 90, 21. I. 1948; 27.

odpov. t. 1021. 94, 10. III. 1948; 10.

Interpelace:

ve věci vedení hospodářských výkazů, statkových archů, pomocných knížek a mléčných záznamů,

t. 38. 9, 12. IX. 1946; 8.

odpov. t. 194. 19, 6. XI. 1946; 25.

v záležitosti zvýšení a urychlení výroby žacích strojů všech druhů,

t. 90. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 212. 21, 20. XI. 1946; 9.

v záležitosti zrušení povinnosti hlásiti zemědělské pachty (vlád. nař. č. 218/1938 Sb., ve znění vlád. nař. č. 443/1941 Sb.),

t. 91. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 307. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci zrušení zásobovací kontroly v zemědělství a předběžného stanovení cen zemědělských výrobků pro rok 1947,

t. 386. 35, 12. II. 947; 14.

odpov. t. 569. 52, 14. V. 1947; 30.

Dotazy:

v záležitosti uvolňování vázaných vkladů výměnkářům (D 7).

14, 3. X. 1946; 13.

odpov. 21, 20. XI. 1946; 9.

ve věci čerpání z vázaných účtů svazků územní samosprávy (D 9).

15, 16. X. 1946; 13.

odpov. 33, 29. I. 1947; 20.

v záležitosti dodatečného vymáhání poplatků za přidělené německé pracovní síly v zemědělství (D 10).

15, 16. X. 1946; 13.

odpov. 33, 29. I. 1947; 20.

ve věci renominace zaměstnanců lesní služby dohlédací (D 14).

17, 24. X. 1946; 33.

odpov. 33, 29. I. 1947; 20.

ve věci povolení zvýhodněných tarifů při přepravě sena do krajů postižených katastrofálním suchem z krajů neosídlených v oblasti jihočeské (D 73).

66, 10. VII. 1947; 45.

odpov. 69, 12. IX. 1947; 11.

ve věci likvidace Tukospolu (D 203).

90, 21. I. 1948; 30.ISP (příhlásit)