JUDr. Matej Josko

Narozen: v roce 1907
Zemřel: v roce 1969

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JOSKO Matej, JUDr.

(SSO)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 4.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byl členem výb. rozp. a stál.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se zabezpečuje snížení cen někt. zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků (t. 496).

45, 1. IV. 1947; 29.

o zákonu o Likvidačním fondu měnovém (t. 702).

63, 2. VII. 1947; 50.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud v Trenčíně

(zločin násilí proti úřednímu orgánu podle §§ 4/II a 6 II. zák. čl. XL/1914).

102, 7. IV. 1948; 42.

zpr. t. 1157; zprav. Dr. F. Bláha; vydán.

105, 16. IV. 1948; 12.ISP (příhlásit)