Stanislav Bubník

Narozen: v roce 1896

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BUBNÍK Stanislav

ČS

Nastoupil za resign. Františku Zeminovou.

Slib vykonal 113, 8. V. 1948; 3.ISP (příhlásit)