JUDr. Ján Púll

Narozen: v roce 1914

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PÚLL Ján, JUDr.

KSS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 6.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byl členem výb. práv., prům., rozp. a úst.-práv.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o ústavním výboru ústavodárného Národního shromáždění, t. 140.

15, 16. X. 1946; 12.

Zpravodajem:

prům. výb. zpr. t. 185

(zákon o dvouletém hospodářském plánu).

17, 24. X. 1946; 16.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. průmyslu B. Laušmana z 23. X. 1947 o všech oborech průmyslu a jeho výsledcích v dvouletém hospodářském plánu.

80, 29. X. 1947; 2.ISP (příhlásit)