Jozef Horváth

Narozen: v roce 1908

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HORVÁTH Jozef

(SSO)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 5.

Volba verifikována 54, 28. V. 1947; 9.

Byl členem výb. bezp., im., kontr. dvoulet., soc.-pol. a zásob.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 867 (za Levkaniče)

(im. E. Fuska). 89, 18. XII. 1947; 49.

im. výb. zpr. t. 942

(im. inž. dr Š. Ješe). 91, 22. I. 1948; 12.

im. výb. zpr. t. 943.

(im. J. Novotného). 91, 22. I. 1948; 13.

im. výb. zpr. t. 946

(im. A. Podzimka). 91, 22. I. 1948; 14.

Osobní poznámka:

za rozpravy o prohlášení min. výživy Majera a min. zemědělství Ďuriše o zásobovací situaci - odmítá výtku posl. Zupky 19. IX. 1947 o armádě Sovětského svazu.

73, 30. IX. 1947; 6.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci uvalení národní správy na Tatranskou elektrickou lanovou dráhu v Popradě.

84, 10. XII. 1947; 15.

odpov. 16.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud ve Staré Lubovni

(přestupek urážky na cti podle § 1 zák. č. 108/33 Sb. a přestupek pomluvy na cti podle § 2 téhož zákona).

24, 10. XII. 1946; 11.

zpr. t. 456; zprav. dr Rozehnal za B. Štěpána; nevydán.

43, 21. III. 1947; 24.

okr. soud ve Staré Lubovni

(přestupek podle § 4 zák. č. 309/1921 Sb.).

24, 10. XII. 1946; 11.

zpr. t. 458; zprav. dr Rozehnal za B. Štěpána; nevydán.

43, 21. III. 1247; 25.



ISP (příhlásit)