František Krajčír

Narozen: v roce 1913

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KRAJČÍR František

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 7.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. úsp. kom. (náhr.), úst.-práv., úst. a živn.-obch.

Jmenován ministrem vnitřního obchodu 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 108

(zákon o někt. opatřeních v oboru obchodního a společenstevního práva).

14, 3. X. 4946; 6.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o povinných výtiscích, (t. 288).

33, 29. I. 1947; 11.

o zákonu, kterým se zrušují poplatky z obchodních a živnostenských knih a z knih notářských, (t. 620).

57, 11. VI. 1947; 43.

o zákonu, jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 20. XII. 1946, č. 256 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání (t. 676).

60, 25. VI. 1947; 19.

o zákonu o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných zisků (t. 859) a o zákonu o dani z předmětu zbytné potřeby (přepychová daň) (t. 858).

82, 31. X. 1947; 18.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908),

skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

86, 12. XII. 1947; 5.

Interpelace:

ve věci protiprávního postupu krajského soudu v Hradci Králové,

t. 461. 41, 19. III. 1947; 53.

odpov. t. 583. 54, 28. V. 1947; 12.ISP (příhlásit)