Marie Švermová

Narozena: v roce 1902

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠVERMOVÁ Marie

KSČ

Slib vykonala 1, 18. VI. 1946; 6.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byla členkou výb. stál. a zahr.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947, t. 463.

43, 21. III. 1947; 26.

Řeč v rozpravě:

o Smlouvě o přátelství, vzájemné pomoci a mírové spolupráci mezi republikou Československou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií, předepsané v Bělehradě dne 9. V. 1946, t. 19.

7, 17. VII. 1946; 14.

o Smlouvě o přátelství a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a republikou Polskou, podepsané ve Varšavě dne 10. III. 1947 (t. 552).

52, 14. V. 1947; 21.

o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsané dne 23. IV. 1948 v Praze (t. 1202).

109, 29. IV. 1948; 12.ISP (příhlásit)