Alfons Hykl

Narozen: v roce 1908

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HYKL Alfons

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 7.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inkompat., práv. a rozp.

Návrhy iniciativní:

ve věci okamžité materiální a finanční pomoci obci Jindřichovu ve Slezsku, okres Krnov, t. 68.

9, 12. IX. 1946; 9.

na znovu vybudování a osídlení Osoblažska, t. 213.

21, 20. XI. 1946; 10.

na poskytnutí rychlé pomoci obcím okresu místeckého, postiženým živelní pohromou ve dnech 27., 28. a 29. VI. a 4. VII. 1947, t. 775.

68, 11. IX. 1947; 20.

Zpravodajem:

práv. výb. zpr. t. 1214

(návrh dr Bartušky, dr Beráka, Štětky, Kobylky, dr Jelínka, Valo, dr Štefánika na vydání zákona, jímž se upravují některé otázky trestního řízení správního v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém).

111, 6. V. 1948; 19.

oprava tisk. chyb 20.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy (t. 722).

64, 3. VII. 1947; 33.

Interpelace:

ve věci nepřístojného nakládání učitele Jana Moravce se školními dětmi,

t. 677. 60, 25. VI. 1947; 45.

odpov. t. 739. 65, 10. VII. 1947; 20.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci statistického přehledu o vyrobeném množství textilního zboží.

93, 4. II. 1948; 8.

odpov. 8.ISP (příhlásit)