PhDr. František Uhlíř

Narozen: v roce 1900

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

UHLÍŘ František, PhDr.

(ČS)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 13.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. kult., úst. a zahr.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o mimořádném přídavku a jednorázové výpomoci státním a někt. jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů, t. 797.

70, 16. IX. 1947; 46.

Řeč v rozpravě:

o smlouvě o přátelství a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a republikou Polskou, podepsané ve Varšavě dne 10. III. 1947 (t. 552).

52, 14. V. 1947; 17.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. kult. a soc. a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

86, 12. XII. 1947; 48.

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 10. III. 1948 o akčním programu vlády.

95, 11. III. 1948; 22.

Naléhavá interpelace:

o poměrech v železárnách v Třinci,

t. 710. 63, 2. VII. 1947; 56.

odpov. t. 798. 70, 16. IX. 1947; 46.

ve věci předsedy ONV v Jeseníku (Frývaldově), Zdeňka Slezáka a poměrů u tohoto ONV,

t. 877. 83, 25. XI. 1947; 30.

odpov. t. 911. 87, 16. XII. 1947; 87.

Interpelace:

ve věci vydávání t. zv. Románových novinek,

t. 379. 35, 12. II. 1947; 14.

odpov. t. 570. 54, 28. V. 1947; 11.ISP (příhlásit)