Štefan Bašťovanský

Narozen: v roce 1910
Zemřel: v roce 1952

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BAŠŤOVANSKÝ Štefan

KSS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 6.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byl členem výb. kult., stál. a zahr.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, jímž se vymezuje pojem čs. osvobozeného politického vězně, t. 120.

16, 17. X. 1946; 10.

Návrhy pozměňovací:

k t. 540. 54, 28. V. 1947; 7.

k t. 1061. 99, 20. III. 1948; 24.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 552

(smlouva o přátelství a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a republikou Polskou. podepsaná ve Varšavě dne 10. III. 1947).

52, 14. V. 1947; 4.

zahr. výb. zpr. t. 804

(list presidenta republiky, kterým se předkládá ÚNS k projevu souhlasu mírová smlouva s Maďarskem).

73, 30. IX. 1947; 24.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 8. VII. 1946 o programu vlády.

5, 10. VII. 1946; 24.

o zákonu o dvouletém hospodářském plánu (t. 185).

18, 25. X. 1946; 24.

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

25, 11. XII. 1946; 42.

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 10. III. 1948 o akčním programu vlády.

95, 11. III. 1948; 9.

o zákonu, kterým se vydávají základní ustanovení o zřizování divadel a o divadelní činnosti (divadelní zákon) (t. 1061).

99, 20. III. 1948; 22.

o úst. zákonu: Ústava Československé republiky (t. 1227).

112, 7. V. 1948; 15.

Naléhavá interpelace:

vo veci osobnej politiky povereníctva pre informácie v Bratislave,

t. 872. 83, 25. XI. 1947; 30.

odpov. t. 894. 84, 10. XII. 1947; 19.

vo veci hospodárenia povereníctva informácií štátnymi peniazmi,

t. 873. 83, 25. XI. 1947; 30.

odpov. t. 895. 84, 10. XII. 1947; 19.

vo veci činnosti povereníctva informácií,

t. 874. 83, 25. XI. 1947; 30.

odpov. t. 896. 84, 10. XII. 1947; 19.

vo veci trestného pokračovania proti posl. Dr Hodžovi,

t. 1032. 94, 10. III. 1948; 12.

Interpelace:

vo veci Sedliackej banky v Bratislave a prevádzania dekrétu prezidenta republiky č. 102/45 o znárodnení bánk,

t. 248. 24, 10. XII. 1946; 10.

odpov. t. 571. 53, 14. V. 1947; 24.

ve věci urychleného vydání směrnic k provedení zákona č. 255/1946 Sb.,

t. 706. 64, 3. VII. 1947; 63.ISP (příhlásit)