Alois Hořínek

Narozen: v roce 1903

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HOŘÍNEK Alois

L

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 13.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. kontr. dvoulet., úsp. kom. (náhr.) a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o výrobní, prodejní a opravářské živnosti radioelektrických zařízení, t. 222.

21, 20. XI. 1946; 10.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

28, 13. XII. 1946; 99.

o zákonu, jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 20. XII. 1946, č. 256 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání (t. 676).

60, 25. VI. 1947; 8.

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

72, 18. IX. 1947; 6.

o zákonu o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání (t. 923).

89, 18. XII. 1947; 42.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání (t. 676); mluví o živnostech, o řeči posl. Lindauera a o vyhláškách min. Zmrhala.

60, 25. VI. 1947; 23.

Interpelace:

ve věci neoprávněného rušení národních správ živností v pohraničí,

t. 150. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 342. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci obchodu s koňmi,

t. 157. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 348. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci vysídlení přídělců z několika obcí v okrese Moravský Beroun,

t. 167. 17, 24. X. 1946; 33.

odpov. t. 336. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci poškozování živnostnictva zřizováním nových filiálních prodejen cukrovinek,

t. 174. 17, 24. X. 1946; 33.

odpov. t. 369. 35, 12. II. 1947; 14.

ve věci zrušení finanční stráže v pohraničí,

t. 206. 20, 7. XI. 1946; 15.

odpov. t. 300. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci vydání oceňovacích směrnic pro účely dávky z majetku o majetkovém přírůstku,

t. 207. 20, 7. XI. 1946; 15.

odpov. t. 279. 32, 20. XII. 1946; 53.

ve věci cen a prodeje rozhlasových přijimačů,

t. 208. 20, 7. XI. 1946; 15.

odpov. t. 270. 30, 18. XII. 1946; 43.

ve věci nezákonného zatčení a dání do vazby přednosty okresního soudu v Rýmařově,

t. 443. 41, 19. III. 1947; 52.

odpov. t. 647. 59, 24. VI. 1947; 24.

ve věci bezdůvodné stávky a demonstrace, vyvolané zaměstnanci továrny firmy Moravské elektrotechnické závody, národní podnik v Mohelnici dne 26. IV. 1947,

t. 576. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

ve věci odstranění stranických znaků z průmyslových závodů,

t. 624. 56, 10. VI. 1947; 80.

odpov. t. 783. 68, 11. IX. 1947; 20.

ve věci uvolnění prodeje rozhlasových přijimačů,

t. 652. 59, 24. VI. 1947; 24.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

ve věci neoprávněného prodeje uhlí znárodněnými průmyslovými podniky,

t. 653. 59, 24. VI. 1947; 24.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

ve věci neoprávněného zřizování obchodních prodejen družstev,

t. 675. 60, 25. VI. 1947; 45.

odpov. t. 781. 68, 11. IX. 1947; 20.

Dotazy:

ve věci uznání provažků v distribuci tuků (D 62).

57, 11. VI. 1947; 55.

odpov. 68, 11. IX. 1947; 22.

Žádost ve věcech imunity:

stát. zastupitelství v Novém Jičíně

(přestupek pomluvy podle §§ 2, 14, odst. 5 zák. č. 108/33 Sb. a podle §§ 2 a 5, odst. 1, č. 2, § 14, odst. 2, č. 4 cit. zákona).

9, 12. IX. 1946; 8.

zpr. t. 122; zprav. dr Gregor; nevydán.

14, 3. X. 1946; 11.

okr. nár. výb. ve Šternberku

(přestupek podle § 1 dekretu presidenta republiky č. 77/1945 Sb.).

24, 10. XII. 1946; 11.

zpr. t. 460; zprav. V. Tichý; nevydán.

43, 21. III. 1947; 26.

kraj. soud v Uherském Hradišti

(přečin podle § 18, č. 2, 3 zák. č. 50/1923 Sb. a přestupek podle §§ 1, 14, odst. 2 č. 4 zákona č. 108/1933 Sb.).

110, 5. V. 1948; 25.

zpr. t. 1229; zprav. J. Štětka; nevydán.

111, 6. V. 1948; 21.

kraj. soud tr. v Brně

(přečiny podle § 18, č. 2 zák. č. 50/1923 Sb., §§ 300 a 312 tr. z.); žádost odvolána.

111, 6. V. 1948; 25.ISP (příhlásit)