PhDr. Otakar Vašek

Narozen: v roce 1910

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VAŠEK Otakar, PhDr.

KSČ

Nastoupil na místo Sosnara Jaroslava Jury, který se vzdal mandátu.

Slib vykonal 92, 3. II. 1948; 4.

Volba verifikována 99, 20. III. 1948; 5.

Byl členem výb. inform., inkompat. a kult.

Zpravodajem:

kult. a inform. výb. zpr. t. 1226

(zákon o národních umělcích).

111, 6. V. 1948; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o základní úpravě jednotného školství (školský zákon) (t. 1167).

106, 21. IV. 1948; 26.ISP (příhlásit)