Vladimír Tichota

Narozen: v roce 1899

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TICHOTA Vladimír

(ČS)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 13.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. dopr., kontr. dvoulet. a soc.-pol.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o odškodnění některých veřejných zaměstnanců, poškozených v době nesvobody přeložením do výslužby nebo rozvázáním služebního poměru, t. 645.

57, 11. VI. 1947; 55.

na vydání zákona o mimořádném přídavku a jednorázové výpomoci státním a někt. jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů, t. 797.

70, 16. IX. 1947; 46.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 76

(zákon, kterým se předkládá ÚNS Akt o změně ústavy mezinárodní organisace práce, přijatý 27. Mezinárodní konferencí dne 5. XI. 1945).

10, 13. IX. 1946; 32.

soc.-pol. výb. zpr. t. 296

(zákon, jímž se doplňuje a mění učitelský zákon).

32, 20. XII. 1946; 4.

soc.-pol. výb. zpr. t. 359

(zákon o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků).

34, 30. I. 1947; 8.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 8. VII. 1946 o programu vlády

5, 10. VII. 1946; 67.

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

28, 13. XII. 1946; 64.

o zákonu o dani ze mzdy (t. 680).

61, 26. VI. 1947; 25.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

87, 16. XII. 1947; 18.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o sjednocení někt. předpisů o platových a služebních poměrech stát. a jiných veř. zaměstnanců (t. 703): odpovídá na řeč posl. Jury.

64, 3. VII. 1947; 18.

za rozpravy o zákonu o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy (t. 722): odpovídá na věcnou poznámku posl. Jury o stát. zaměstnancích a mluví též o ROH.

64, 3. VII. 1947; 57.

Interpelace:

ve věci provádění dekretu presidenta republiky č. 53/1915 Sb. o odčinění křivd čs. veřejným zaměstnancům,

t. 405. 38, 5. III. 1947; 22.

odpov. t. 587. 54, 28. V. 1947; 12.

Dotazy:

ve věci obsazování přednostenských míst (D 120).

80, 29. X. 1947; 56.

ve věci povyšování úředníků (D 121).

80, 29. X. 1947; 56.

ve věci sestavování disciplinárních komisí (D 122).

80, 29. X. 1947; 56.

ve věci vyplácení odměn za návrhy na zlepšení provozu a zvýšení výkonnosti zaměstnanců jednotlivých resortů státní správy (D 190).

87, 16. XII. 1947; 87.

odpov. 92, 3. II. 1948; 16.

ve věci zařazení mladých zaměstnanců ČSD do III. a IV. třídy čekatelské (D 235).

94, 10. III. 1948; 11.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci obvinění dr Jaroslava Gregora finančního rady v Brně.

83, 25. XI. 1947; 16.

odpov. 17.ISP (příhlásit)