Vladimír Matula

Narozen: v roce 1894

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MATULA Vladimír

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 8.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. dopr., im. a inic.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 6. VI. 1917; nástupce Stopka Ferdinand.

53, 10. VI. 1947; 3.ISP (příhlásit)