Akreditace

Novináři působí v Poslanecké sněmovně PČR na základě platné akreditace, kterou uděluje tiskový odbor PS. Systém novinářských akreditací v Poslanecké sněmovně je srovnatelný s praxí udělování novinářských akreditací ostatních evropských parlamentů. Obecným pravidlem každého parlamentu je, že platná akreditace je prvotní podmínkou k tomu, aby novinář mohl vstoupit a věnovat se své práci.

Poslanecká sněmovna rozlišuje dva druhy akreditací: stálé a jednorázové. 

Jednorázové akreditace jsou pracovníkům HSP vydávány na základě předchozí žádosti o možnost zúčastnit se konkrétní akce v prostorách Sněmovny. Týká se např. jednání sněmovních výborů či komisí, pořádání odborných seminářů, vernisáží apod. Stálé i dočasné akreditace jsou vydávány výhradně pro účely profesního působení pracovníků HSP v prostorách Sněmovny.

Tiskový odbor Poslanecké sněmovny PČR poskytuje po splnění podmínek – žádost redakce, pověření šéfredaktora dané osobě zabývat se parlamentním zpravodajstvím pro konkrétní titul (vzor žádosti viz níže) a nejméně tříměsíční čekací lhůta - stálou akreditaci pro vstup do Sněmovny za účelem žurnalistické práce. Jedná se o plastovou kartu s čipem a fotografií kvůli nezbytné identifikaci. Stálé akreditace jsou vydávány na dobu čtyřletého zasedání Poslanecké sněmovny, popř. během zasedání, a jejich platnost končí uplynutím daného funkčního období Sněmovny.

Novináři bez stálé akreditace obdrží na recepci visačku s nápisem „TISK“, a pokud nezbytně potřebují pracovat v kuloárech Sněmovny, mohou si zažádat o modrou kartu v tiskovém odboru, kterou získají po předložení novinářského průkazu. Toto zvláštní opatření pro vstup do sněmovních kuloárů bylo zavedeno z důvodu vyšší ochrany střeženého prostoru u jednacího sálu, kam není možný automatický vstup všech novinářů, kteří získají jednorázovou akreditaci pro působení na novinářské galerii nebo v tiskovém středisku.

Během plenárních schůzí pracuje denně ve Sněmovně kolem 60 novinářů a 11 televizních štábů, což znamená cca 100 osob. Podobně jako ve všech jiných parlamentech musí novináři v Poslanecké sněmovně dodržovat bezpečnostní pravidla vymezená Směrnicí pro zajišťování ochrany objektů Poslanecké sněmovny.

Zásady profesního působení včetně podmínek pro udělení akreditace v Poslanecké sněmovně stanovuje tiskový odbor. Jednou z nutných podmínek je skutečnost, že při vstupu do sněmovních objektů platí určitá společenská pravidla ohledně oblékání. Všechny osoby v sandálech, krátkých kalhotách, tričkách, čepicích či v jinak nevhodných oděvech budí pohoršení.

Rozumíme tomu, že ne vždy všichni pracovníci sdělovacích prostředků přesně a včas vědí, že je pracovní povinnosti zavedou i do parlamentních prostor, ale při vydávání akreditací ke vstupu do budovy jsme nuceni trvat na dodržování elementárně únosného oblečení. Za standardní oděv pokládáme u mužů dlouhé kalhoty, košili a sako, ženy by se měly vyvarovat odhalených ramen, šortek a příliš krátkých sukní.

Upozorňujeme na to, že v případě nevhodného oblečení nemusí být ani novinář vpuštěn do sněmovní budovy, což může ohrozit chystané reportáže, natáčení nebo vysílání, a to nikoli naší vinou.


Vzor žádosti pro jednorázovou akreditaci:

Žádáme pro paní/pana ...... .............., datum narození: ..............., trvalé bydliště ...................... č.OP nebo pasu ..................jednorázovou akreditaci do Poslanecké sněmovny za účelem návštěvy jednání výboru/komise/tiskové konference/poslance

mobilní telefon .....  E-mail .................

                                                                               podpis zástupce vedení redakce

 

Vzor žádosti pro stálou akreditaci:

Žádáme pro paní/pana ...... .............., datum narození: ..............., trvalé bydliště ...................... č.OP nebo pasu ..................stálou akreditaci do Poslanecké sněmovny, neboť od .....202x byl/a pověřen/a parlamentním zpravodajstvím pro naši redakci.

mobilní telefon .....  E-mail .................ISP (příhlásit)