Václav Pašek

Narozen: v roce 1903
Zemřel: v roce 1968

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PAŠEK Václav

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 8.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bezp., bran. a kontr. dvoulet.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům postiženým živelní pohromou (krupobitím) obcí okresů Kutná Hora, Kolín a Ledeč n. Sáz., t. 726.

65, 10. VII. 1947; 20.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. P. Drtiny z 29. V. 1947 o činnosti a výsledcích retribučního zákona.

57, 11. VI. 1947; 14.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. hospod., doprav. a fin. a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

88, 17. XII. 1947; 56.

Věcná poznámka:

za rozpravy o stát. rozpočtu na r. 1948 (t. 908) - odpovídá na věcnou poznámku J. Bruknera.

88, 17. XII. 1947; 68.

Interpelace:

ve věci porušování úřední povinnosti krajských soudů v Táboře a v Kutné Hoře,

t. 152. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 326. 33, 29. I. 1947; 18.

ve věci protiprávního a protistátního postupu okresního soudu v Habrech,

t. 346. 33, 29. I. 1947; 19.

odpov. t. 504. 48, 6. V. 1947; 11.

ve věci protiprávního postupu krajského soudu v Kutné Hoře,

t. 485. 46, 2. IV. 1947; 23.

odpov. t. 634. 56, 10. VI. 1947; 81.

ve věci protiprávního rozhodnutí okresního národního výboru v Kutné Hoře,

t. 747. 67, 11. VII. 1947; 128.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud odd. II v Přešticích (přestupek podle zákona na ochranu cti č. 108/33 Sb.).

68, 11. IX. 1947; 22.

zpr. t. 940; zprav. dr A. Rozehnal, nevydán.

91, 22. I. 1948; 12.ISP (příhlásit)