Jan Sluka

Narozen: v roce 1906

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SLUKA Jan

SD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 11.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. dopr.-techn., inic., inkompat., práv., zásob. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

ve věci nástupu do presenční služby vojenské a vojenského výcviku branců v r. 1946, zejména zemědělců a zemědělských dělníků k 1. XI. t. r., t. 53.

9, 12. IX. 1946; 9.

o trvalé úpravě právních vztahů k zemědělské a lesní půdě, t. 756. 68, 11. IX. 1947; 19.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu (t. 488).

45, 1. IV. 1947; 11.

o zákonu o revisi první pozemkové reformy (t. 744).

66, 10. VII. 1947; 27.

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

71, 17. IX. 1947; 59.

Naléhavá interpelace:

ve věci finančního zajištění Živelního fondu a jeho přičlenění k Jednotnému svazu českých zemědělců,

t. 796. 70, 16. IX. 1947; 46.

ve věci zásobování zemědělství uhlím a palivem,

t. 808. 72, 18. IX. 1947; (viz 78, 23. X. 1947; 31).

ve věci vyhlášky č. 744 ministerstva sociální péče ze dne 11. VII. 1947 o úpravě pracovních a mzdových podmínek v zemědělství,

t. 814. 73, 30. IX. 1947; 28.

odpov. t. 829. 75, 14. X. 1947; 9.

Interpelace:

ve věci provádění zákona z 13. VI. 1945, č. 64 Sb., o úrazovém pojištění zemědělském,

t. 36. 9, 12. IX. 1946; 8.

odpov. t. 229. 21, 20. XI. 1946; 9.

ve věci vydání zákona o odborové organisaci zemědělské,

t. 106. 13, 2. X. 1946; 26.

odpov. t. 305. 33, 29. I. 1947; 17.

v záležitosti jednotné ceny za řepu cukrovku,

t. 203. 19, 6. XI. 1946; 24.

odpov. t. 306. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci českého chovatelství,

t. 217. 21, 20. XI. 1946; 9.

odpov. t. 430. 38, 5. III. 1947; 22.

ve věci stanovení cen krmiv zemědělcům,

t. 246. 24, 10. XII. 1946; 10.

odpov. t. 480. 45, 1. IV. 1947; 49.

ve věci různých způsobů ocenění majetkových přírůstků u některých druhů výdělečného a zemědělského majetku.

t. 273. 30, 18. XII. 1946; 43.

odpov. t. 422. 38, 5. III. 1947; 22.

ve věci jmenování správních sborů Úrazových pojišťoven v Praze i v Brně,

t. 497. 48, 6. V. 1947; 10.

odpov. t. 715. 65, 10. VII. 1947; 20.

ve věci uvolnění prodeje dříví v lesích,

t. 586. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. t. 734. 66, 10. VII. 1947; 45.

ve věci rolnických komisí zvolených podle dekretu presidenta republiky ze dne 21. VI. 1945, č. 12 Sb.,

t. 707. 64, 3. VII. 1947; 63.

odpov. t. 762. 68, 11. IX. 1947; 19.ISP (příhlásit)