Josef Jura

Narozen: v roce 1894
Zemřel: v roce 1958

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JURA Josef

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 946; 8.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. dopr., dopr.-techn., inkompat. (náhr.), soc.-pol., stál. a úst.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o trestní ochraně znárodněných podniků a podniků pod národní správou, t. 4.

3, 8. VII. 1946; 25.

na vydání zákona o změně a doplnění zákona z 13. XII. 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a někt. jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů, t. 423.

38, 5. III. 1947; 23.

na změnu a doplnění zákona z 13. XII. 1945, č. 154 Sb., o rodinných přídavcích pro případ nemoci, t. 424.

38, 5. III. 1947; 23.

na vydání zákona o změně a doplnění zákona z 13. XII. 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů, t. 451.

41, 19. III. 1947; 52.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 495

(návrh Zápotockého, E. Erbana, Vandrovce, Vojance, Zupky, Jury, A. Klimenta. Kubáta, Sovy a druhů na vydání zákona o změně a doplnění zákona z 13. XII. 1945, č. 159 Sb., o zvlášt. přídavku státním a někt. jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných [zaopatřovacích] platů).

46, 2. IV. 1947; 6.

dopr. výb. zpr. t. 997

(Smlouva o obchodu a plavbě mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsaná v Moskvě dne 11. XII. 1947).

93, 4. II. 1948; 16.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

28, 13. XII. 1946; 61.

o zákonu o sjednocení některých předpisů o platových a služebních poměrech státních a jiných veřejných zaměstnanců (t. 703).

64, 3. VII. 1947; 6.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

88, 17. XII. 1947; 32.

o zákonu o převedení smluvních zaměstnanců (dělníků) ve veřejné službě do regulovaného služebního poměru a o někt. změnách tohoto poměru (t. 1069); o zákonu o činovném státních a někt. jiných veřejných zaměstnanců (t. 1070); o zákonu, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 16. V. 1946, č. 132 Sb., o výměře výslužného někt. státních a jiných veřejných zaměstnanců, na poživatele odpočivných (zaopatřovacích) platů (t. 1071); o zákonu o odškodnění a jiných opatřeních pro některé veřejné zaměstnance, kteří byli přeloženi do výslužby, nebo jejichž služební poměr byl rozvázán v době nesvobody (t. 1072).

98, 18. III. 1948; 12.

o úst. zákonu: Ústava Československé republiky (t. 1227).

113, 8. V. 1948; 24.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy (t. 722); reaguje na věcnou poznámku posl. Tichoty o stát. zaměstnancích.

64, 3. VII. 1947; 53.ISP (příhlásit)