Karol Šmidke

Narozen: v roce 1897
Zemřel: v roce 1952

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠMIDKE Karol

KSS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 6.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byl členem výb. bezp., dopr., osidl., úsp. kom. a úst.

Řeč v rozpravě:

o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsané dne 23. IV. 1948 v Praze (t. 1202).

109, 29. IV. 1948; 7.

Naléhavá interpelace:

vo veci nezákonného postupu pri konfiškácii pôdohospodárskeho majetku Rudolfa Hradčovského v Podriečanoch, okr. Lučenec,

t. 851. 81, 30. X. 1947; 71.

odpov. t. 964. 90, 21. I. 1948; 28.



ISP (příhlásit)