Leopold Slíva

Narozen: v roce 1896

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SLÍVA Leopold

ČS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 12.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bezp., verifik. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o úpravě vlastnictví k zemědělské půdě, t. 717.

64, 3. VII. 1947; 64.

na poskytnutí okamžité pomoci zemědělcům okresu Moravský Krumlov, postiženým rostlinnými škůdci a katastrofálním suchem, t. 761.

68, 11. IX. 1947; 19.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o úpravě některých poměrů v průmyslu cukrovarském (t. 749).

67, 11. VII. 1947; 85.

Věcná poznámka:

za rozpravy o prohlášení min. spravedlnosti Dr Drtiny z 29. V. 1947; odpovídá na řeč posl. Dr Gregora.

57, 11. VI. 1947; 37.

Naléhavá interpelace:

ve věci finančního zajištění Živelního fondu a jeho přičlenění k Jednotnému svazu českých zemědělců,

t. 796. 70, 16. IX. 1947; 46.

ve věci předávání majetku drobných zemědělců ve vnitrozemí,

t. 841. 78, 23. X. 1947; 30.

odpov. t. 882. 83, 25. XI. 1947; 32.

ve věci nastoupení okresního inspektora Břetislava Hampla do služeb státní bezpečnosti, ačkoliv se proti němu vede řízení u vojenského trestního soudu,

t. 916. 87, 16. XII. 1947; 87.

odpov. t. 968. 90, 21. I. 1948; 29.

ve věci zjišťování politické příslušnosti příslušníků SNB komunistickou stranou Československa,

t. 1030. 94, 10. III. 1948; 10.

Interpelace:

ve věci propuštění vojínů-zemědělců z presenční vojenské služby,

t. 580. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. t. 766. 68, 11. IX. 1947; 19.

o naléhavé pomoci obcím Lanžhot, Kostice a Tvrdonice na jižní Moravě postiženým válkou,

t. 592. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. (netištěna). 78, 23. X. 1947; 30.

ve věci policejního vyšetřování činovníků řepařských organisací v zemi Moravskoslezské,

t. 595. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. t. 767. 68, 11. IX. 1947; 19.

ve věci žádosti o poskytnutí finančních prostředků pro udělování podpor na stavbu silážních jam, hnojišť, močůvkových jímek a hospodářských staveb v roce 1947, t. 596.

54, 28. V. 1947; 11.

odpov. t. 727. 66, 10. VII. 1947; 45.

ve věci omezování osobní svobody a politického teroru v národním podniku Baťa, Zlín,

t. 654. 59, 24. VI. 1947; 24.

ve věci politické persekuce v úřadě ministerstva zemědělství,

t. 687. 62, 1. VII. 1947; 21.

ve věci dostavení dráhy Vizovice-Horní Lideč,

t. 720. 66, 10. VII. 1947; 45.

odpov. (netištěna) 77, 16. X. 1947; 16.

ve věci stranického překládání příslušníků Sboru národní bezpečnosti, přidělených dosud složce státní bezpečnosti, a to ke správním úřadům národní bezpečnosti a o neodůvodněném překládání příslušníků uniformovaného SNB z důvodů stranických, t. 751.

68, 11. IX. 1947; 19.

odpov. (netištěna) 75, 14. X. 1947; 9.ISP (příhlásit)