PhDr. Hubert Ripka

Narozen: v roce 1895
Zemřel: v roce 1958

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

RIPKA Hubert, PhDr.

ČS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 4.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Jmenován ministrem zahraničního obchodu 2. VII. 1946.

3, 8. VII. 1946; 10.

Zproštěn úřadu ministra 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 26. II. 1948; po něm nastoupil Josef Papáček.

94, 17. III. 1948; 3.ISP (příhlásit)