Jan Horák

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HORÁK Jan

L

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 13.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), prům. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o výrobní, prodejní a opravářské živnosti radioelektrických zařízení, t. 222.

21, 20. XI. 1946; 10.

na vydání zákona, kterým se zřizuje Slezský studijní ústav a Slezská studijní knihovna v Opavě a doplňuje zákon o povinných výtiscích, t. 925.

87, 16. XII. 1947; 88.

Návrhy pozměňovací:

k t. 858. 82, 31. X. 1947; 39.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

28, 13. XII. 1946; 87.

o zákonu, jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 20. XII. 1946, č. 256 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání (t. 676).

60, 25. VI. 1947; 15.

o zákonu o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň) (t. 858).

82, 31. X. 1947; 11.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

88, 17. XII. 1947; 29.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zák. t. 858 a 859 odmítá výtku posl. Sajala o veřejných projevech a schůzích.

82, 31. X. 1947; 36.

Interpelace:

ve věci neoprávněného rušení národních správ živností v pohraničí,

t. 150. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 342. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci obchodu s koňmi.

t. 157. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 348. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci poškozování živnostnictva zřizováním nových filiálních prodejen továren cukrovinek,

t. 174. 17, 24. X. 1946; 33.

odpov. t. 369. 35, 12. II. 1947; 14.

ve věci zrušení finanční stráže v pohraničí,

t. 206. 20, 7. XI. 1946; 15.

odpov. t. 300. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci vydání oceňovacích směrnic pro účely dávky z majetku o majetkovém přírůstku,

t. 207. 20, 7. XI. 1946; 15.

odpov. t. 279. 32, 20. XII. 1946; 53.

ve věci cen a prodeje rozhlasových přijimačů,

t. 208. 20, 7. XI. 1946; 15.

odpov. t. 270. 30, 18. XII. 1946; 43.

ve věci odstranění stranických znaků z průmyslových závodů,

t. 624. 56, 10. VI. 1947; 80.

odpov. t. 783. 68, 11. IX. 1947; 20.

ve věci uvolnění prodeje rozhlasových přijimačů,

t. 652. 59, 24. VI. 1947; 24.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

ve věci neoprávněného prodeje uhlí znárodněnými průmyslovými podniky,

t. 653. 59, 24. VI. 1947; 24.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud v Novém Jičíně (přečin podle § 18, č. 2, 3 zák. č. 50/1923 Sb.).

102, 7. V. 1948; 42.

zpr. t. 1160; zprav. dr F. Bláha; vydán.

105, 16. IV. 1948; 14.ISP (příhlásit)