Viktor Zavacký

Narozen: v roce 1910

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZAVACKÝ Viktor

SSO, KSS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 5.

Volba verifikována 54, 28. V. 1947; 9.

Byl členem výb. inic., kult., osidl., techn. a zdrav.

18. III. 1948 vystoupil ze slovenské Demokratické strany a stal se členem klubu poslanců Komunistické strany Slovenska.

99, 20. III. 1948; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

88, 17. XII. 1947; 58.

Interpelace:

vo veci orgánmi OBZ zbitého a mučeného Andreja Mataša-Vaľka z Giraltoviec,

t. 39. 9, 12. IX. 1946; 8.

odpov. t. 226. 21, 20. XI. 1946; 9.ISP (příhlásit)