Jaroslav Pavlán

Narozen: v roce 1905

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PAVLÁN Jaroslav

SD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 10.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bezp., dopr.-techn., inkompat. (náhr.) a rozp.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se upravuje pracovní doba v báňském průmyslu, t. 266.

29, 14. XII. 1946; 22.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1221

(zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem).

110, 5. V. 1948; 21.

Řeč v rozpravě:

o návrhu Pavlána, Kaplana, Cíglera, inž. Jankovcové a druhů na vydání zákona, kterým se upravuje pracovní doba v báňském průmyslu (t. 444).

40, 7. III. 1947; 26.

o Úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce, podepsané dne 4. VII. 1947 v Praze (t. 1068).

98, 18. III. 1948; 17.

Naléhavá interpelace:

ve věci zřízení železniční zastávky u skláren v Krásně n. Bečvou na trati Rožnov p. R. - Val. Meziříčí,

t. 809. 72, 18. IX. 1947 (viz 78, 23. X. 1947; 31).

odpov. t. 830. 75, 14. X. 1947; 9.

Interpelace:

ve věci předložení státního rozpočtu na rok 1948 a uveřejňování měsíčních výkazů o výsledcích státního hospodaření,

t. 594. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.ISP (příhlásit)