Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 3. do 9. 10. 2022


Probíhající schůze: 20. schůze (od 3. 5. 2022), 32. schůze (od 14. 7. 2022)

Pondělí 3. října 2022

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová přijme ministra zahraničních věcí Slovenské republiky
Rastislava Káčera

ve 13.30 hodin v pracovně předsedkyně Sněmovny
Fototermín: 13.25 hodin v místnosti č. 120

Témata společného jednání budou zahrnovat předsednictví ČR v Radě EU, pokračující válku na Ukrajině a bilaterální česko-slovenské vztahy.

Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová se ve dnech
3. – 5. října ve Varšavě zúčastní Varšavského bezpečnostního fóra.


Ve dnech 3. – 5. října navštíví Lucembursko delegace kontrolního výboru vedená předsedou výboru Radovanem Víchem (posl. Hana Naiclerová,
Jiří Slavík a Vít Vomáčka).

Z programu : setkání delegace se členy partnerského výboru a se členy Evropského účetního dvora a Evropského soudního dvora.


Poslankyně Nina Nováková a poslanci Tomáš Dubský, Karel Smetana, Petr Bendl a Pavel Bělobrádek pořádají
kulatý stůl
k Mezinárodnímu dni zvířat a chovatelů na téma
„Budoucnost zájmového chovu zvířat v ČR“
od 11.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“,
vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Poslankyně Barbora Urbanová pořádá
konferenci a výstavu na téma
„Kosmické aktivity v Česku“
od 12.30 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Seminář Budoucnost zájmového chovu zvířat v ČR (3. října 2022, od 11:00)

 

Úterý 4. října 2022


Předseda výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík a předseda zahraničního výboru Marek Ženíšek a členové výborů přijmou parlamentní delegaci výboru pro evropskou integraci Albánské republiky

v 11.00 hodin v místnosti č. 6, Sněmovní 3


Předseda výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík
a předseda Meziparlamentní skupiny přátel ČR – USA Martin Major přijmou vysoké státní úředníky kongresu Spojených států amerických

v 18.00 hodin v kavárně Demokracie


Pod záštitou předsedy podvýboru pro dopravu Ondřeje Lochmana
pořádá poslanec Libor Turek
kulatý stůl na téma

„Budoucnost vodíku v dopravě“

od 9.00 hodin v místnosti č. 23


Poslankyně Nina Nováková pořádá
pracovní kulatý stůl
„Senioři aktuálně III“
na téma: senioři ve veřejném životě a v politice
od 10.00 hodin v místnosti č. 22


Pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové
se uskuteční výstava na téma
„Silnější než HAE“
od 14.45 hodin ve Dvoraně, vchod z Malostranského nám. č. 7/19

v 15.00 hodinúvodní slovo pronese předsedkyně PS a předsedkyně pacientské organizace HAE Junior Camelia C. Isaic


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Seminář Senioři aktuálně III (4. října 2022, od 10:00)
Mandátový a imunitní výbor
č. 9 (4. října 2022, od 10:30)
Petiční výbor
č. 13 (4. října 2022, od 14:00)
Výbor pro obranu
č. 16 (4. října 2022, od 13:00)
Zemědělský výbor
č. 13 (4. října 2022, od 13:00)
VSR - Podvýbor pro e – Government
č. 2 (4. října 2022, od 13:00)
HV - Podvýbor pro ochranu spotřebitele
č. 7 (4. října 2022, od 11:00)
VVVKM - Podvýbor pro vědu a vysoké školy
č. 3 (4. října 2022, od 12:00)
Stálá komise pro hybridní hrozby
č. 5 - neveřejná (4. října 2022, mimo objekty PS)

 

Středa 5. října 2022


Volební výbor pořádá pod záštitou předsedy výboru Aleše Juchelky
seminář na téma
„Definice poplatníka“
od 10.00 hodin v místnosti č. 108


Pod záštitou poslance Jiřího Hájka se uskuteční

kulatý stůl na téma:

Kyberbezpečnost a Ochrana osobních údajů ve státní a veřejné správě, příležitosti a hrozby“
od 9.30 hodin v místnosti č. 401C


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Rozpočtový výbor
č. 18 (5. října 2022, od 9:00)
Ústavně-právní výbor
č. 15 (5. října 2022, od 10:00)
Volební výbor
Seminář Definice poplatníka (5. října 2022, od 10:00)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 15 (5. října 2022, od 9:00)
Výbor pro sociální politiku
č. 18 (5. října 2022, od 9:00)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 15 - v cca 10:40 bude zařazeno projednávání ST 270 (5. října 2022, od 10:00)
Výbor pro zdravotnictví
č. 15 (5. října 2022, od 14:00)
HV - Podvýbor pro energetiku
č. 4 - neveřejná (5. října 2022, od 10:00)
VZ - Podvýbor pro lékovou politiku, přístrojovou techniku a zdravotnické prostředky
č. 3 (5. října 2022, od 16:00)
ZEV - Podvýbor pro lesní hospodářství
č. 2 (5. října 2022, mimo objekty PS)
ZEV - Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství
č. 7 (5. října 2022, mimo objekty PS)
VZ - Podvýbor pro oblast financování zdravotnictví a zdravotní pojištění
č. 4 (5. října 2022, od 12:30)
č. 3 (5. října 2022, od 12:00)
VSP - Podvýbor pro sociálně zdravotní pomezí
č. 3 (5. října 2022, od 14:30)
VVVKM - Podvýbor pro sport
č. 4 (5. října 2022, od 13:00)
VB - Podvýbor pro vězeňství
č. 3 (5. října 2022, od 13:30)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu
č. 4 (5. října 2022, od 13:30)
Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
č. 6 (5. října 2022, mimo objekty PS)
Stálá komise pro Ústavu České republiky
č. 3 (5. října 2022, od 15:00)

 

Čtvrtek 6. října 2022


Předseda výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík a předseda Meziparlamentní skupiny přátel ČR – Mexiko Petr Fifka přijmou velvyslankyni Mexika Rosauru Leonoru Ruedu Gutierrezovou

v 11.00 hodin v místnosti č. 6, Sněmovní 3


Pod záštitou místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Jany Pastuchové
se uskuteční odborný seminář na téma
„Zvýšení psychické a fyzické odolnosti zdravotníka jako nástroj prevence negativního dopadu nadlimitní zátěže“

od 10.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Pod záštitou předsedkyně podvýboru pro veřejné zdravotnictví
Romany Bělohlávkové a ve spolupráci s centrem Anabell se uskuteční

odborný kulatý stůl na téma
„Mentální anorexie a jiné poruchy příjmu potravy
– i slova mohou zabíjet!“

Rizika pro-anorektických webových stránek a nárůstu nemocných s poruchami příjmu potravy.
od 14.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 17 (6. října 2022, od 9:30)
Volební výbor
č. 11 - přenášeno online na Stream 3 (6. října 2022, od 8:30)
Společné setkání Rady Českého rozhlasu a Volebního výboru (6. října 2022, mimo objekty PS)
Výbor pro bezpečnost
č. 18 (6. října 2022, od 10:00)
č. 18 - upravená pozvánka (6. října 2022, od 10:00)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 11 (6. října 2022, od 13:00)
Zahraniční výbor
č. 13 (6. října 2022, od 9:00)
HV - Podvýbor pro dopravu
č. 4 - neveřejná (6. října 2022, od 14:30)
VVVKM - Podvýbor pro mládež a volnočasové aktivity
č. 3 (6. října 2022, od 13:00)
VB - Podvýbor pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby
č. 4 (6. října 2022, od 8:00)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
č. 6 (6. října 2022, od 9:00)

 

Pátek 7. října 2022


Poslanci Jiří Horák, Robert Králíček, Pavel Žáček a Ondřej Lochman se ve dnech 7. – 11. října v Prištině zúčastní 102. Rose-Rothova semináře.

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)