Václav Mikuláš

Narozen: v roce 1886

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MIKULÁŠ Václav

ČS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 11.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inkompat. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na změnu a doplnění zákona o stavebním ruchu, t. 18.

7, 17. VII. 1946; 18.

na vydání zákona o zkrácení vojenské služby osobám zaměstnaným v zemědělství, v zahradnictví a v dolech, t. 43.

9, 12. IX. 1946; 8.

na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 8. IV. 1927, č. 53 o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, t. 85.

11, 18. IX. 1946; 26.

na vydání zákona o úpravě tržních poměrů jatečných zvířat a některých živočišných výrobků, t. 84.

13, 2. X. 1946; 24.

na vydání zákona, kterým se rusí Osidlovací úřad v Praze, Národní pozemkový fond při ministerstvu zemědělství v Praze a Fond národní obnovy v Praze a zřizuje se Úřad národní obnovy, t. 96.

13, 2. X. 1946; 26.

na poskytnutí rychlé a vydatné pomoci postiženým obcím povodní v okresech Zbraslav, Beroun a Dobříš, t. 452.

41, 19. III. 1947; 52.

na vydání zákona o scelování pozemků a o jiných úpravách pozemkové dražby, t. 622.

56, 10. VI. 1947; 80.

na vydání zákona o úpravě vlastnictví k zemědělské půdě, t. 717.

64, 3. VII. 1947; 64.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 743

(zákon o organisaci zemědělců republiky Československé).

66, 10. VII. 1947; 3.

doslov 67, 11. VII. 1947; 27.

zeměd., zásob. a osidl. výb. zpr. t. 1123

(zákon o zřízení fondu pro zmírnění škod, způsobených mimořádným suchem v roce 1947 v oboru zemědělství a výživy).

102, 7. IV. 1948; 9.

zeměd., zásob. a osidl. výb. zpr. t. 1224

zákon, kterým se mění a dopluje zákon ze dne 1. IV. 1947, č. 55 Sb., o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu).

111, 6. V. 1948; 15.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 8. VII. 1946 o programu vlády.

6, 11. VII. 1946; 15.

o zákonu o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu (t. 488).

45, 1. IV. 1947; 13.

o zemědělských předlohách t. 1067, 1082, 1087, 1088, 1093 a 1095.

100, 21. III. 1948; 32.

Naléhavá interpelace:

ve věci předávání majetku drobných zemědělců ve vnitrozemí,

t. 841. 78, 23. X. 1947; 30.

odpov. t. 882. 83, 25. XI. 1947; 32.

ve věci ponechání finančních úřadů v Dobříši,

t. 902. 84, 10. XII. 1947; 21.

odpov. t. 995. 92, 3. II. 1948; 19.

ve věci vydání zákona, kterým se mění a doplňuje dekret presidenta republiky ze dne 21. VI. 1945, č. 12 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, t. 988.

92, 3. II. 1948; 16.

Interpelace:

ve věci vydání zákona, kterým se mění a doplňuje dekret presidenta republiky ze dne 21. VI. 1945, č. 12 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa,

t. 410. 38, 5. III. 1947; 22.

ve věci politické persekuce v úřadě ministerstva zemědělství,

t. 687. 62, 1. VII. 1947; 21.ISP (příhlásit)