Rudolf Koštejn

Narozen: v roce 1903

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOŠTEJN Rudolf

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 7.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. práv., úsp. kom. (náhr.), úst. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoc zemědělcům postiženým živelní pohromou (krupobitím) obcí okresů Kutná Hora, Kolín a Ledeč n. Sáz., t. 726.

65, 10. VII. 1947; 20.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 606

(zákon, kterým se živnost foukače technického skla prohlašuje za řemeslnou).

55, 29. V. 1947; 6.

práv. výb. zpr. t. 1026

(zákon o platidlech československé měny).

96, 11. III. 1948; 16.

Věcná poznámka:

za rozpravy o prohlášení min. spravedlnosti Dr Drtiny z 29. V. 1947: mluví o řeči posl. Dr. Rozehnala a posl. Hory o internačních táborech v Kolíně.

57, 11. VI. 1947; 33.

Interpelace:

ve věci protiprávního a protistátního postupu okresního soudu v Habrech,

t. 346. 33, 29. I. 1947; 19.

odpov. t. 504. 48, 6. V. 1947; 11.

ve věci proti právního postupu krajského soudu v Kutné Hoře,

t. 485. 46, 2. IV. 1947; 23.

odpov. t. 634. 56, 10. VI. 1947; 81.

ve věci protiprávního rozhodnutí okresního národního výboru v Kutné Hoře,

t. 747. 67, 11. VII. 1947; 128.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci opětného rozmachu černého obchodu.

83, 25. XI. 1947; 21.

odpov. 21.ISP (příhlásit)