Gustav Souček

Narozen: v roce 1903
Zemřel: v roce 1979

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SOUČEK Gustav

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 9.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. pro kontr. dvoulet., rozp., techn. a úsp. kom.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům postiženým živelní pohromou (krupobitím) obcí okresu mnichovohradišťského, t. 742.

66, 10. VII. 1947; 45.

Zpravodaje:

rozp. výb. zpr. t. 299

(návrh Krosnáře, Hodinové-Spurné, dr Bureše, Vítka, Koubka, Synkové a Homoly na zestátnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí).

32, 20. XII. 1946; 47.

rozp. výb. zpr. t. 688 (za posl. Vítka; připomínky presidenta republiky)

(zákon z 8. V. 1947, jímž se mění ustanovení branného zákona o povolování sňatků osob podléhajících branné povinnosti a s tím souvisící ustanovení zákona o vyživovacím příspěvku).

62, 1. VII. 1947; 19.

rozp. výb. zpr. t. 1081

(zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o přímých daních).

99, 20. III. 1948; 5.

rozp. výb. zpr. t. 1185

(zákon o postátnění Československého rozhlasu).

108, 28. IV. 1948; 31.

rozp. výb. zpr. t. 1220

(zákon o berních úlevách při uspořádání poměrů v peněžnictví a při někt. převodech majetku na národní podniky).

110, 5. V. 1948; 18.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

29, 14. XII. 1946; 2.

o zákonu o státní podpoře na bytovou výstavbu (t. 442) a zákonu. o někt. opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem (t. 446).

40, 7. III. 1947; 17.

o zákonu o právu stavby (t. 526).

48, 6. V. 1947; 7.

o zákonu o Likvidačním fondu měnovém (t. 702).

63, 2. VII. 1947; 38.

Naléhavá interpelace:

ve věci zásobování vězňů v trestnici Kartouzy-Valdice,

t. 960. 90, 21. I. 1948; 27.ISP (příhlásit)