RNDr. Alois Vošahlík

Narozen: v roce 1899
Zemřel: v roce 1946

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VOŠAHLÍK Alois, RNDr.

L

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 14.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Jmenován ministrem bez portefeuille 2. VII. 1946.

3, 8. VII. 1946;

18. VII. 1946 pověřen řízením ministerstva techniky.

9, 12. IX. 1946; 7.

Zemřel 8. VIII. 1946; po něm nastoupil František Zvěřina.

9, 12. IX. 1946; 3.ISP (příhlásit)