Jaroslav Lindauer

Narozen: v roce 1904

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LINDAUER Jaroslav

SD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 10.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. rozp., stál., úsp. kom. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na změnu a doplnění zákona ze dne 15. V. 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku, t. 81.

11, 18. IX. 1946; 26.

na vydání zákona, kterým se mění zákon o přímých daních, t. 891.

84, 10. XII. 1947; 19.

Návrhy pozměňovací:

k t. 858. 82, 31. X. 1947; 39.

k t. 1045. 96, 11. III. 1948; 10.

k t. 1027. 24.

k t. 1047. 31.

Návrhy doplňovací:

k t. 1027. 96, 11. III. 1948; 24.

k t. 1047. 31.

k t. 1187. 108, 28. IV. 1948; 19.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 296 (za oml. inž. Jankovcovou) (zákon, jímž se doplňuje a mění učitelský zákon).

32, 20. XII. 1946; 8.

rozp. výb. zpr. t. 297 (za oml. inž. Jankovcovou) (zákon o úpravě platových a služebních poměrů učitelek ručních prací [domácích nauk]).

32, 20. XII. 1946; 14.

rozp. výb. zpr. t. 290 (za oml. inž. Jankovcovou) (zákon o přídavcích k zaopatřovacím požitkům býv. zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém a jejich rodinných příslušníků).

32, 20. XII. 1946; 29.

rozp. výb. zpr. t. 579 (zákon o mimořádných ošetřovatelských diplomových zkouškách a o doplňovacím výcviku ošetřovatelského personálu).

53, 14. V. 1947; 17.

rozp. výb. zpr. t. 738 (za Skaunice) (dodatkový protokol k londýnské dohodě o německých patentech ze dne 27. VII. 1946)

67, 11. VII. 1947; 122.

rozp. výb. zpr. t. 858

(zákon o dani z předmětů zbytné potřeby [přepychová daň]).

82, 31. X. 1947; 8.

doslov. 38.

oprava textová. 39.

rozp. výb. zpr. t. 919 (zákon o jednorázových mimořádných. přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1947).

89, 18. XII. 1947; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků (t. 496).

45, 1. IV. 1947; 42.

o zákonu, jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 20. XII. 1946, č. 256 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání (t. 676).

60, 25. VI. 1947; 17.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

86, 12. XII. 1947; 19.

o znárodňovacích zákonech (t. 1186, 1187, 1188, 1190, 1192 a 1193).

107, 27. IV. 1948; 37.

Interpelace:

ve věci úlev na dávkách z majetkového přírůstku pro manželství uzavřená za doby okupace a až do 15. XI. 1945,

t. 361. 33, 29. I. 1947; 19.

odpov. t. 525. 49, 7. V. 1947; 10.

ve věci předložení státního rozpočtu na rok 1948 a uveřejňování měsíčních výkazů o výsledcích státního hospodaření,

t. 594. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

ve věci nedostatku pracovních silu úřadů práce,

t. 708. 64, 3. VII. 1947; 63.

odpov. (netištěna) 71, 17. IX. 1947; 74.ISP (příhlásit)