Václav Kopecký

Narozen: v roce 1897
Zemřel: v roce 1961

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOPECKÝ Václav

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 4.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Jmenován ministrem informací 2. VII. 1946.

3, 8. VII. 1946; 10.

Žádost ve věcech imunity:

posl. dr B. Chudoba

(zavedení kárného řízení podle § 51, odst. 1 jedn. řádu).

24, 10. XII. 1946; 11.

okr. soud tr. v Praze

(přečin podle zákona o ochraně cti č. 108/1933 Sb.).

83, 25. XI. 1947; 34.

zpr. t. 944; zprav. V. Tichý; nevydán.

9, 22. I. 1948; 13.ISP (příhlásit)