František Jaroš

Narozen: v roce 1909

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JAROŠ František

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 7.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. soc.-pol. a soc.-zdrav.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 358

(zákon o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění).

34, 30. I. 1947; 6.

soc.-pol. výb. zpr. t. 578

(zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou).

53, 14. V. 1947; 3.

soc.-pol. výb. zpr. t. 689

(zákon o péči o přistěhovalce, jakož i o některých jejich přednostních právech).

62, 1. VII. 1947; 3.

soc.-pol. výb. zpr. t. 922

(zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou v roce 1948).

89, 18. XII. 1947; 33.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

27, 12. XII. 1946; 106.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. kult. a soc. a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

87, 16. XII. 1947; 34.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci nároků pojištěnců u t. zv. náhradních ústavů.

93, 4. II. 1948; 12.

odpov. 12.ISP (příhlásit)