Jozef Valo

Narozen: v roce 1898

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VALO Jozef

KSS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 6.

Volba verifikována 54, 28. V. 1947; 9.

Byl členem výb. im., inic., inkompat. (náhr.), kontr. dvoulet., rozp. úsp. kom. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, jímž se upravují některé otázky trestního řízení správního v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém, t. 1201.

108, 28. IV 1948; 42.

Návrhy pozměňovací:

k t. 858. 82, 31. X. 1947; 39.

k t. 1045. 96, 11. III. 1948; 10.

k t. 1027. 96, 11. III. 1948; 24.

k t. 1047. 96, 11. III. 1948; 31.

k t. 1151. 104, 15. IV. 1948; 18.

Návrhy doplňovací:

k t. 1027. 96, 11. III. 1948; 24.

k t. 1047. 96, 11. III. 1948; 31.

k t. 1167. 106, 21. IV. 1948; 29.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 250

(zákon, kterým se mění některá ustanoven zákona o finanční podpoře elektrisace venkova).

30, 18. XII. 1946; 32.

rozp. výb. zpr. t. 562

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních).

54, 28. V. 1947; 5.

rozp. výb. zpr. t. 794

(zákon, jímž se mění zákon ze dne 17. II. 1922, č. 85 Sb., o státní záruce zemědělským družstvům, vyjma družstva úvěrní a konsumní).

69, 12. IX. 1947; 9.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o parlamentní úsporné a kontrolní komisi (t. 265).

30, 18. XII. 1946: 14.

o zákonu o odškodnění nemocí z povolání. (t. 437).

38, 5. III. 1947; 7.

o zákonu o Likvidačním fondu měnovém (t. 702).

63, 2. VII. 1947; 48.

o imunitní věci dr Kempného a dr Bugára.

77, 16. X. 1947; 13.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. kult. a soc. a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

87, 16. XII. 1947; 24.

o zákonu o Národní bance Československé (t. 1027) a o zákonu o platidlech československé měny (t. 1026).

96, 11. III. 1948; 20.

Řeč v rozpravě:

o Úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce, podepsané dne 4. VII. 1947 v Praze (t. 1068).

98, 18. III. 1948; 17.

o zákonu o národním pojištění (t. 1144).

103, 14. IV. 1948; 40.

Naléhavá interpelace:

vo veci zásobovania mäsom na Slovensku

t. 1004. 94, 10. III. 1948; 9.

Dotazy:

vo veci konfiškácie majetku dioseckej hospodárskej a cukrovarnickej a liehovarníckej ú. s. ako majetku maďarskej právnickej osoby (D 130).

80, 29. X. 1947; 56.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud v Košicích (přečin pomluvy tiskem podle § 2, zák. č. 108/1933 Sb.).

90, 21. l. 1948; 31.ISP (příhlásit)