Ivan Frlička

Narozen: v roce 1893
Zemřel: v roce 1977

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FRLIČKA Ivan

SP, SD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 11.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), stál. (náhr.) a úst.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 25. X. 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu, t. 679.

60, 25. VI. 1947; 46.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 8. VII. 1946 o programu vlády.

5, 10. VII. 1946; 48.

o zákonu o dvouletém hospodářském plánu (t. 185).

18, 25. X. 1946; 22.

o zákonu o odškodnění nemocí z povolání (t. 437).

38, 5. III. 1947; 14.

o zákonu o hornickém pensijním pojištění (t. 441).

39, 6. III. 1947; 32.

o prohlášení min. průmyslu B. Laušmana z 23. X. 1947 o všech oborech průmyslu a jeho výsledcích v dvouletém hospodářském plánu.

81, 30. X. 1947; 34.

o úst. zákonu: Ústava Československé republiky (t. 1227).

112, 7. V. 1948; 41.

Naléhavá interpelace:

ve věci pěstování lnu,

t. 865. 83, 25. XI. 1947; 30.

odpov. t. 929. 88, 17. XII. 1947; 73.ISP (příhlásit)