Norbert Pexa

Narozen: v roce 1908

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PEXA Norbert

L

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 14.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. dopr. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o výrobní, prodejní a opravářské živnosti radioelektrických zařízení t. 222.

21, 20. XI. 1946; 10.

na vydání zákona, kterým se mění zákon o přímých daních, t. 935.

90, 21. I. 1948; 27.

na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 2. X. 1946, č. 195 Sb., o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody a kterým se zrušuje použivatelnost vlád. nař. ze dne 26. VI. 1943, č. 175 Sb. o oběhu zboží, t. 974.

91, 22. I. 1948; 16.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 77.

(obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Afganistanským, podepsaná 21. X. 1937 v Berlíně a uvedená v proz. platnost vlád. vyhláškou z 21. XII. 1937, č. 45 Sb. z r. 1938).

13, 2. X. 1946; 11.

Naléhavá interpelace:

ve věci rozhodování ONV v Jindřichově Hradci o přídělu uhlí,

t. 792. 68, 11. IX. 1947; 20.

ve věci zkrácení národního majetku nevýhodným odprodejem strojů a zařízení továrny Preidel v Rabštejně u České Kamenice,

t. 927. 88, 17. XII. 1947; 73.

odpov. t. 970. 90, 21. I. 1948; 29.

Interpelace:

ve věci neoprávněného rušení národních správ živností v pohraničí,

t. 150. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 342. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci obchodu s koňmi,

t. 157. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 348. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci poškozování živnostnictva zřizováním nových filiálních prodejen továren cukrovinek,

t. 174. 17, 24. X. 1946; 33.

odpov. t. 369. 35, 12. II. 1947; 14.

ve věci zrušení finanční stráže v pohraničí,

t. 206. 20, 7. XI. 1946; 15.

odpov. t. 300. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci vydání oceňovacích směrnic pro účely dávky z majetku o majetkovém přírůstku,

t. 207. 20, 7. XI. 1946; 15.

odpov. t. 279. 32, 20. XII. 1946; 53.

ve věci cen a prodeje rozhlasových přijimačů,

t. 208. 20, 7. XI. 1946; 15.

odpov. t. 270. 30, 18. XII. 1946; 43.

ve věci odpírání dodávek národními podniky soukromému podnikání, zejména vývozcům,

t. 309. 33, 29. I. 1947; 17.

odpov. t. 513. 48, 6. V. 1947; 11.

ve věci odstranění stranických znaků z průmyslových závodů,

t. 624. 56, 10. VI. 1947; 80.

odpov. t. 783. 68, 11. IX. 1947; 20.

ve věci uvolněni prodeje rozhlasových přijimačů,

t. 652. 59, 24. VI. 1947; 24.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

ve věci neoprávněného prodeje uhlí znárodněnými průmyslovými podniky,

t. 653. 59, 24. VI. 1947; 24.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

Dotazy:

ve věci neoprávněného provozování živností v pohraničí (D 89).

73, 30. IX. 1947; 29.

odpov. 83, 25. XI. 1947; 34.

ve věci nezákonného zabavení soukromého tiskopisu (D 96).

75, 14. X. 947; 9.

odpov. 83, 25. XI. 1947; 34.

ve věci výroby a distribuce textilního zboží (D 107).

78, 23. X. 1947; 30.

odpov. 84, 10. XII. 1947; 22.

ve věci nezákonného zřízení nové živnosti velkoobchodní na úkor osvobozeného politického vězně Rudolfa Malého v Semilech (D 220).

92, 3. II. 1948; 16.ISP (příhlásit)