Ján Lichner

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LICHNER Ján

(SSO)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 4.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Jmenován státním tajemníkem v ministerstvu národní obrany.

3, 8. VII. 1946; 10.

Zproštěn úřadu státního tajemníka 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.ISP (příhlásit)