Olga Maršálová

Narozena: v roce 1912

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MARŠÁLOVÁ Olga

KSČ

Slib vykonala 1, 18. VI. 1946. 8.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byla členkou výb. zeměd.

Vzdala se posl. mandátu přípisem z 10. XII. 1946; nást. Lavička Václav.

25, 11. XII. 1946; 2.ISP (příhlásit)