Helena Zimáková

Narozena: v roce 1913

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZIMÁKOVÁ-ZEMANOVÁ Helena

KSČ

Slib vykonala 1, 18. VI. 1946; 8.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byla členkou výb. im., inkompat. (náhr.), kontr. dvoulet., osidl. a zdrav.

Iniciativní návrhy:

na vydání zákona o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947, t. 463.

43, 21. III. 1947; 26.

na poskytnutí rychlé pomoci povodní postiženým obyvatelům okresu znojemského, t. 508.

48, 6. V. 1947; 11.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 1131

(im. O. Jeleňa). 102, 7. IV. 1948; 36.

im. výb. zpr. t. 1133 (za K. Mesteka)

(im. E. Fuska). 102, 7. IV. 1948; 37.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o někt. zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, zkonfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. X. 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy (t. 419).

37, 14. II. 1947; 17.

o zákonu o organisaci péče o mládež (t. 453).

41, 19. III. 1947; 23.

o zákazu o potírání alkoholismu (t. 1127).

104, 15. IV. 1948; 23.

Interpelace:

ve věci doplnění směrnic k vyhlášce č. 2141/46 Ú. l.,

t. 560. 52, 14. V. 1947; 30.ISP (příhlásit)